czwartek, 6 maja 2010

Hitler i Stalin... zapalmy świeczkę ich żołnierzom!

Witam

Hitler i Stalin.

Kto zamordował więcej ludzi?

Który z nich zainicjował działania pochłaniające więcej milionów istnień ludzkich?

Które obozy pracy/ śmierci/ zagłady były gorsze? Te koncentracyjne czy te na Syberii?

Który zbrodniczy ustrój był gorszy: faszyzm czy komunizm?

Która z ideologii może być oceniona jako bardziej totalitarna: socjalizm rasowy/narodowy czy socjalizm klasowy/bezpaństwowy?

Które zbrodnie są gorsze: te na obcym czy na własnym narodzie?

Jaka miara oceny ludzi jest bardziej antyludzka: czy pomiar aryjskości głowy, czy też wyglądu zapracowania dłoni?

Co można uznać za większe barbarzyństwo: wyrok śmierci za bycie Żydem, czy wyrok śmierci za bycie myślącym inaczej?

Jak jest różnica między rozszerzaniem przestrzeni życiowej dla IV Rzeszy a chęcią rozsiania komunizmu na całym świecie?

Jak jest różnica między wykonywaniem rozkazów wydawanych przez Hitlera a wykonywaniem rozkazów wydawanych przez Stalina?

Jaka jest różnica pomiędzy wykonawcami rozkazów obydwu Morderców?

Jaka jest różnica pomiędzy żołnierzem Hitlera a żołnierzem Stalina?

...................................................................................................................................

Można oczywiście założyć, że młodzi żołnierze po obydwu stronach w większości wierzyli w swoich: Stalina i Hitlera... ich wojna była ICH wojną. W momencie zbrodni nawet nie zdawali sobie sprawy, że służą Ludobójcom.

Oczywiście można. Teraz są inne czasy. Obowiązuje pojednanie między narodami.

Jednajmy się więc.

Zapalajmy świeczki 9 maja na grobach Sowietów.... wzywam do tego wszystkich Polaków, Rosjan, Niemców, Węgrów, Czechów, Litwinów, Ukraińców, Estończyków i wszystkich, którzy byli lub są (nawet rodzinnie) ofiarami stalinowskiego komunizmu, Rosji Sowieckiej!

Alle również wzywam Polaków i Żydów, Rosjan, Litwinów, Ukraińców, Węgrów, Czechów, Litwinów, Estończyków oraz wszystkich, którzy byli ofiarami hitleryzmu, Faszystowskich Niemiec... do zapalania świeczek na grobach żołnierzy niemieckich z okresu II Wojny Światowej!

Jednajmy się i zapominajmy o prawdzie.

ZOSTAW ZA SOBĄ MĄDROŚCI ŚLAD...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.