czwartek, 30 czerwca 2016

Wielka niemiecko-rosyjska Unia Euroazjatycka... koleny sen szaleńców NWO?

Wczoraj napisałem tekst o szleńcach NWO realizujących swoje geopolityczne cele związane z powstaniem Jednego Rządu Światowego [1]. I wskazałem, że wyjscie UK z UE być może było zaplanowane bowiem dla UK przewidziano inne, raczej podmiotowe miejsce w strukturze Nowego Porządku Świata.

Pospekulowałem też o roli A. Merkel, która na pewno np. decyzji o przyjęciu islamistów nie podjęła bezmyślnie a była to zapalnowana akcja dezintegracji krajów i narodów Europy, tak aby z chaosu powstało jedno multikulturowe, beznarodowe i bez granic superpaństwo Europa z jednym rządem i prezydentem. Opisałem więc rolę A. Merkel jako wykonawczyni poleceń mędrców NWO.

Omówiłem też ogromną rolę porozumienia chińsko-polskiego w sprawie Jedwabnego Szlaku (potężne europejskie jego centrum dystrybucyjne będzie w Polsce!) i chińskiego banku inwestycyjnego (ABII - Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych - alternatywa dla Banku Światowego), gdzie Polska jest jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej a do tego ma status członka założyciela. Należy dodać, że z tzw. zachodniego kręgu państw do banku przystapiły m.in.: Izrael, Australia, Holandia, Hiszpania i Francja.

Ale oczywiście różnych teroii może być więcej a mnie przypomniało się coś, o czym też często pisałem a w sumie skłonił mnie do odtworzenia tych moich wizji artykuł Macieja Pawlickiego na wpolityce.pl p.t.
"Brytyjskie mohery na Madagaskar. A my wreszcie zbudujemy jeden naród i jedną Rzeszę" [2], w którym autor pisze m.in. "Ale skoro Cameron urządził z brytyjskimi moherami tę szowinistyczną szopkę - niech idą w cholerę (...) ale cel jest ten sam: wygniecenie insektów, które przeszkadzają w nauczeniu Europy niemieckiego porządku i w zbudowaniu jednego, europejskiego państwa (Ein Reich), jednego europejskiego narodu (Ein Volk) i pełni władzy dla oświeconego kierownictwa (Ein Fuhrer). Fersztanden?".

Otóż może wcale A. Merkel nie jest aż takim jedynie pionkiem w grze, ale chce aspirować do tego, aby Niemcy uczestniczyły jako podmiot w całym projekcie NWO? Właśnie poprzez budowę IV Rzeszy Niemieckiej obejmujące dzisiejszą UE bez UK. I nawet z tego punktu widzenia sprowadzenie islamistów dezintegrujących Europę i działania na siłę dążące do ich relokacji do poszczególnych krajów też wydają się logiczne... Chaos i później akcja, czyli superpaństwo Europa a tak naprawdę IV Rzesza. Tak też można patrzeć na dzisiejsze działania po Brexicie Brukseli a raczej Berlina (więcej unii w unii), czyli właśnie dążenie do jednego Państwa Europa. UK w takim projekcie nie mógł po prostu uczestniczyć.

Jeżeli tak jest to warto zauważyć, że tak naprawdę w dalszym ciągu przez Niemcy realizowana jest polityka  twórczego ziszczeniu idei mitycznej Mitteleuropy.

Obserwując w tym obszarze politykę niemiecką na przestrzeni dekad można dojść do wniosku, jakobyśmy mieli nieustająco do czynienia z realizacją tych samych celów w zmieniających się warunkach. Niemcy od zawsze dążyły  do osiągnięcia dominacji w Europie, do której wielokrotnie Berlin zmierzał zarówno metodami zbrojnymi jak i ekonomicznymi. Zważywszy na geopolityczne położenie Polski, nasz kraj od zawsze był jedną z pierwszych przeszkód stojących na drodze niemieckich ambicji. Stąd właśnie współczesna polityka niemiecka jest powtórzeniem i twórczym rozwinięciem  wywodzącej się z czasów I Wojny Światowej koncepcji „Mitteleuropa”, odnoszącej się do m. in. Polski. Zgodnie z tym zamysłem, nasz region (w tym przede wszystkim Polska) ma stać się obszarem spenetrowanym gospodarczo i podporządkowanym gospodarce niemieckiej, stanowiąc dla niej zaplecze oraz gospodarkę peryferyjną. Taka sytuacja wyklucza istnienie silnego polskiego przemysłu, polskiej bankowości czy polskiego wielkiego handlu. Mamy jedynie stanowić rynek zbytu dla obcej produkcji a także źródło taniej siły roboczej, bez jakichkolwiek ambicji gospodarczych. Obserwując poczynania zniemczonej UE, jak i samych Niemiec widać wyraźnie, że wszelkie działania wobec Polski mające doprowadzić do osiągnięcia  zrewitalizowanych celów idei Mitteleuropy były dotąd z powodzeniem realizowane [3].

Do tego wszystkiego należy dodać, że współczesne Niemcy podporządkowały sobie dzięki UE także kraje dawnej Europy Zachodniej (współczesne novum geopolityczne jakże korzystne dla Niemców), ale w sumie mają obecnie problem z Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej... a było już tak pięknie za czasów zdrajcy D. Tuska, R. Sikorskiego błagającego Niemcy o europejskie przywództwo czy niemrawej E. Kopacz... Dlatego sądzę, że ataki na Polskę ze strony przywódców UE nie ustaną... No chyba, że interes USA i UK jest trochę inny... Warto zwrócić jednak uwagę na niechęć europejskich elit do USA i UK. W tym kontekście mamy jednak szansę, bo niestety jedynie krótkookresowo zostajemy tak naprawdę jedynym buforem bezpieczeństwa dla USA w UE a długookresowo ta szansa wynika zarówno z porozumienia z Chinami jak i ewentualnej reaktywacji idei Międzymorza.

Ale gdyby idea budowy IV Rzeszy Niemieckiej (jedno państwo Europa) się ziściła to również ziściłoby się marzenie Niemiec i Rosji o wspólnej granicy, czyli realizacji odwiecznego kondominium niemiecko-rosyjskiego. Oczywiście nie trzeba mówić i pisać, co to oznaczałoby dla dzisiejszej Polski, ale tak naprawdę dla wszystkich narodów UE bez UK [4].

I w tym momencie dochodzimy do być może wielkiego planu szaleńców NWO stworzenia tzw. Związku Europy, czyli Wielkiej Unii Euroazjatyckiej od Lizbony do Władywostoku, która - obok innych unii - byłaby jednym z podmiotów utworzenia Jednego Rządu Światowego a Niemcy i Rosja pełniłyby  bardzo ważną rolę, rolę podmiotową a przecież tylko taka rola ich interesuje.

W proponowanym wczoraj przez mnie czytelnikom moim tekście "Co nas czeka. Jeden Rząd Światowy" [5] tak o tym pisałem i w sumie dalej wszystko jest aktualne i czasowo - nieraz z pewnym poślizgiem - realizowane:

"Eurazja od Władywostoku do Lizbony to docelowy model tzw. przyszłego Związku Europy czy też Wielkiej Unii Euroazjatyckiej, która ma powstać z dotychczasowej Unii Europejskiej i tworzonej właśnie Unii Euroazjatyckiej (Rosja + sukcesywnie dawne republiki ZSRR z Białorusią i oczywiście Kazachstan + Gruzja  + Azerbejdżan). Dziś (od 10.10.2000) jest to tzw. Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza (ros. Евразийское экономическое сообщество, ЕврАзЭС) – w skrócie EaWG, w skład której wchodzą: Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan a od 2002 roku obserwatorami są: Armenia, Mołdawia i Ukraina. Wycofał się na razie Uuzbekistan. EaWG jest wzorowana na Unii Europejskiej (sic! - ten sam reżyser zapewne). W 2003 otrzymała status obserwatora przy Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Unia Euroazjatycka (EAU) zaczęła być intensywnie realizowana przez W. Putina od 2012 roku. "Planowana data utworzenia struktur EAU to 2015 r. Jednym z pierwszych kroków do utworzenia w 2015 r. pełnej unii jest Eurazjatycka Przestrzeń Gospodarcza (lub Eurazjatycki Obszar Gospodarczy). Układ o EaPG wszedł w życie 1 stycznia 2012 r. Głównym organem EAU będzie Komisja Eurazjatycka wzorowana na Komisji Europejskiej. Siedzibą KEA będzie Moskwa", przy czym należy też zwrócić uwagę na masońską stolicę Kazachstanu - Astanę, która może w przyszłości stanowić centrum Związku Europy (warto o niej poszukać na Youtube). O Związku Europy mówi od jakiegoś czasu oficjalnie Siergiej Ławrow: "Rosja traktuje UE jak strategicznego partnera (...) i opowiada się za stworzeniem wspólnej przestrzeni od Lizbony do Władywostoku".

I tak jeszcze na dokładkę. Aleksander Dugin, putinowski strateg geopolityczny tak o tym projekcie mówił czy też pisał już pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku (co naprawdę jest warte podkreślenia a zresztą cały czas modyfikuje tą teorię dopasowując ją do aktualnej sytuacji geopolitycznej i dążeń szaleńców NWO a także uwzględniając ambicje Rosji i Niemiec ):

"Granica Eurazji niekoniecznie jednak musi przebiegać gdzieś na terenie naszego kraju. Ideolog eurazjatyzmu (A. Dugin - kj) obwieszcza bowiem, że zjednoczenie z Niemcami i stworzenie jednego bloku kontynentalnego, to jeden z ważnych celów strategicznych Rosji (...) My, Rosjanie, i Niemcy rozumujemy w pojęciach ekspansji i nigdy nie będziemy rozumować inaczej. Nie jesteśmy zainteresowani po prostu zachowaniem własnego państwa czy narodu. Jesteśmy zainteresowani wchłonięciem przy pomocy wywieranego przez nas nacisku maksymalnej liczby dopełniających nas kategorii – rysuje Dugin podobieństwo między Rosją a Niemcami, aby wreszcie nie pozostawić nam żadnych złudzeń: Rosja w swoim geopolitycznym oraz sakralno‑geograficznym rozwoju nie jest zainteresowana istnieniem niepodległego państwa polskiego w żadnej formie. Nie jest też zainteresowana istnieniem Ukrainy. Nie dlatego, że nie lubimy Polaków czy Ukraińców, ale dlatego, że takie są prawa geografii sakralnej i geopolityki (...) Trzeba rozkładać katolicyzm od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie. Katolicyzm nie może być wchłonięty przez naszą tradycję, chyba że zostanie głęboko przeorientowany w kierunku nacjonalistycznym i antypapieskim" [6].

Czyż to się obecnie nie ziszcza zważywszy na kapitałowe i polityczne zbliżenie Niemiec z Rosją (m.in. Nord Stream 2, ale nie tylko) i kim w takim razie naprawdę jest tajemniczy A. Dugin, chcący wzmacniać polską masonerię?

I na koniec jeszcze jeden element pewnej docelowej układanki szaleńców NWO, który musi się pojawić w analizie zamierzeń NWO, czyli gdzie mają się podziać Żydzi, jeżeli nie w Izraelu? A przecież zdecydowana większość elit NWO to Żydzi. I tu pojawia się mityczna Judeopolonia, czyli utworzenie na części Polski (nowej Germanii, czyli IV Rzeszy) nowego państwa żydowskiego, o co zresztą zabiegali Żydzi w pierwotnym planie Mitteleuropy. Różne wydarzenia mogą o tym świadczyć: od obchodów Święta Chanuki w polskim Pałacu Prezydenckim (czy w Knesecie lub gdziekolwiek w sferach rządzących Izraela obchodzi się np. Bożego Narodzenia?) poprzez jakieś posiedzenia wyjazdowe rządu polskiego w Izraelu (np. w 2011 roku) czy też ogromne finansowanie przez Polskę Muzeum Historii Żydów Polskich aż poprzez obrady Knesetu w Krakowie a także jakieś wizje artystyczne nowej polsko-żydowskiej flagi, gdzie jest Gwiazda Dawida nad polskim Orłem.[1] http://krzysztofjaw.blogspot.com/2016/06/szalency-nwo-realizuja-swoje-celealre.html
[2] http://wpolityce.pl/polityka/298817-brytyjskie-mohery-na-madagaskar-a-my-wreszcie-zbudujemy-jeden-narod-i-jedna-rzesze
[3] O Mitteleuropie piszę m.in. w:  http://krzysztofjaw.blogspot.com/2016/01/a-moze-tak-zacznijmy-bojkotowac.html, http://krzysztofjaw.blogspot.com/2015/01/pezajacy-25-letni-rozbior-polski-kto.html
[4] O kondominium niemiecko-rosyjskim piszę m.in w: http://krzysztofjaw.blogspot.com/2014/04/kondominium-niemiecko-rosyjskie-ma-sie.html, http://krzysztofjaw.blogspot.com/2014/10/komu-zalezy-na-przejeciu-dla-siebie.html, http://krzysztofjaw.blogspot.com/2015/10/kondominium-niemiecko-rosyjskie-cd.html
[5] http://krzysztofjaw.blogspot.com/2012/02/co-nas-czeka-jeden-rzad-swiatowy.html
[6] https://www.gloria.tv/article/QFE8L7FNRACk1omRsxzeDCJzZ

P.S.
Na portalu: http://www.blog-n-roll.pl/pl przy okazji dyskusji do tekstu: http://www.blog-n-roll.pl/pl/juncker-świr-lubiący-wypić-czy-benny-hill-polityki#.V3Tw3sbcjZM bloger ro zadał mi pytanie: "Tylko w jaki sposób chcą sobie poradzić (Niemcy) z islamem?"

Odpowiedziałem następująco:

"Może być problem niedocenienia siły islamu, ale też trzeba mieć na uwadze kto finansuje najazd islamistów na Europę... m.in. G. Soros.

 Zresztą tak naprawdę sprawa jest wielowątkowa i może Niemcy oraz ich przydupasy i nadzorcy mają plan wtłoczenia islamistów do Europy, rozwalenia krajów i chrześcijaństwa a później też islamu i stworzenia jednej religii światowej. Takie też są plany wedle NWO. Może faktycznie z islamem im się nie udać, ale przecież działania muzułmanów kierowane są przez imamów a więc wystarczy skaptować imamów a w Koranie jest tyle sprzeczności, że można zawsze coś znaleźć, aby ludziom przedstawić nowe zamierzenia Mahometa, który nakazuje teraz (po zniszczeniu chrześcijaństwo) nowe rozwiązania. To jak z rabinami i ich Talmudem... mają odpowiedzi na wszystko i często też one są sprzeczne a w sumie Żydzi i Arabowie to jednak Semici.

 Warto też wspomnieć o tym, co o islamie w masonerii mówi dr S. Krajski - chyba największy w Polsce badacz tego ruchu. Otóż ostatnio odkrył (o czym tylko kiedyś przeczytał wzmiankę), że na 32 stopniu wtajemniczenia masoni przechodzą na islam, aby na 33 stać sie wreszcie Oświeconym osiągnąwszy cel jakim jest bóstwo kazdego oświeconego człowieka... Więc islam jest niejako drogą, etapem rozwoju oświeconych masonów. Ciekawe, nieprawdaż?"Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

środa, 29 czerwca 2016

Szaleńcy NWO realizują swoje cele...ale przegrają!


NWO - Nowy Porządek Świata. Wielki plan światowej elity finansowo-korporacyjnej oraz szemranych i tajnych organizacji w stylu Iluminatów czy Masonów oraz organizacji parasatanistycznych, do których często te elity należą.

Teraz element wykonawczy palnu realizowany jest przez tzw. Radę Stosunków Zagranicznych (CFR - Council on Foregin Relations) założoną w Nowym Jorku  przez bankiera słusznego pochodzenia Paula Moritza Warburga, który był jednym z inicjatorów powstania amerykańskiego koszmaru czyli prywatnego banku emisyjnego USA (FED) oraz swego czasu szef amerykańskiego odziału firmy I.G. Farben, która później wsławiła się się współpracą z niemieckimi nazistami i produkcją Cyklonu B.

Kolejnym organem jest tzw. Komisja Trójstronna (Trilateral Commission) założona oczywiście przez również słusznego etnicznie przemysłowca Dawida Rockefelera przy wsparciu Zbigniewa Brzezińskiego. Zrzesza prywatne osoby z całego świata i przez wielu jest uważana za swoisty fundament przyszłego Rządu Światowego a wielu z członków jest również też członkami CFR. Kolejnym ciałem wykonawczym jest oczywiście Grupa Bilderberg założona przez masona (żydowska loża B'nai B'rith) niemiecko-polsko-i prawdopodobnie żydowskiego pochodzenia Józefa Hieronima Retingera. To jedna z bardziej tajemniczych postaci, o której w sumie mało wiemy. Polskie AK wydało na niego podczas  II WŚ wyrok śmierci, ale mimo prób nie został wykonany. J. Retinger był doradcą W. Sikorskiego i towarzyszył mu zawsze w podróżach... oprócz tej jednej, kiedy nastąpiła katastrofa w Giblartarze. Podejrzewano go, że był agentem brytyjskim a także sowieckim. Po wojnie szara eminencja unio-europejska.

Kolejnym, tym razem europejskim ciałem wykonawczym NWO jest Europejska Rada Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations - ECRF). Została założona w 2007 roku m.in. przez G. Sorosa za pośrednictwem jego Open Society Foundation.

Oczywiście we wszystkich tych organizacjach przewija się też nazwisko Rothschild w różnych konfiguracjach... a tych Rothschildów jest osobowo sporo.


Swego czasu o projekcie NWO napisałem notkę pt. "Co nasz czeka? Jeden Rząd Światowy (http://krzysztofjaw.blogspot.com/2012/02/co-nas-czeka-jeden-rzad-swiatowy.html). Skupiłem się na opisie powolnego tworzenia na świecie różnorodnych międzynarodowych (ponadnarodowych) unii: od unii północnoamerykańskiej do unii afrykańskiej. Wszystkie one mają podobne cele jak obecna Unia Europejska a proces ich tworzenia jest dość mocno zaawansowany, choć są różnice pomiędzy stopniem ich realizacji w różnych częściach świata.

Wtedy jeszcze nie przewidziałem, że nastąpi tak duży najazd islamski na Europę. Też napisałem wiele notek na ten temat, skupiając się na roli A. Merkel i politykach unijnych oraz na specyficznej roli G. Sorosa w imporcie do Europy muzułmanów.

Dziś piszę o czymś ponad to, co dzieje się w Europie. Idąc tym tokiem rozumowania można zaryzykować twierdzenie, że decyzja A. Merkel nie była przypadkowa i ona też jest po prostu realizatorką planu kilkudziesięciu szaleńców, którzy chcą po prostu jednego beznarodowego, multikulturowego społeczeństwa bez państw i narodów, bez granic, bez suwerenności poszczególnych krajów, bez wiary, bez rodziny, bez tradycji i patriotyzmu, bez demokracji, czyli po prostu Jednego Rządu Światowego.

Ich cel importu islamu do Europy jest w sumie prosty a sposób działania nie zmienił się w sumie od przeszło 200 lat i jest skutecznie realizowany zgodnie z ich założeniami. Islamiści mają zdezintegrować narody Europy. Mają wymieszać rasy i religie a przy okazji zniszczyć chrześcijaństwo. Ma być multi-kulti oraz zniszczenie narodów i państw. Stąd taki nacisk KE na relokację uchodźców za wszelką cenę a powstały chaos ma doprowadzić do powstania elity, która ma zapobiec temu chaosowi, choć sama go wywołała. To normalny sposób ich działania: wywołać chaos, kryzysy a tym samym strach ludzi i to w taki sposób, żeby oni sami chcieli pomocy. Tak jest od lat. Wszelkie kryzysy finansowe tak powstają, Rewolucja Francuska tak powstała, podobnie jak Bolszewicka i jak I i II WŚ. Po nich powstało ONZ... kolejna agenda NWO.

Dodatkowo wykreowano terrorystów a ludzie boją się śmierci więc, żeby pokonać terroryzm trzeba coś zrobić a najlepiej jeszcze bardziej zabrać nam wolność i najlepiej scentralizować działania wokół różnych unii bo... przecież tylko bezpieczeństwo i spokój może zagwarantować jakaś forma rządów ponadnarodowych,  a więc superpaństwo europejskie a później rząd światowy jako jedyne panaceum na spokój... czyli niewolnictwo ma być od tamtego momentu jawne a ludzie będą rządzeni przez takich idiotów jak dzisiejsza wierchuszka UE.

Czy w tym kontekście można się tedy dziwić reakcji unijnych przywódców na Brexit. To też "pionki w grze" i realizują to, co mają nakreślone przez mędrców-szaleńców. Na wyjście UK z UE ich reakcja to jeszcze więcej unii w unii i stworzenie superpaństwa oraz nawoływanie do jak najszybszego opuszczenia przez UK UE. Wielu komentatorów dziwi się takiej reakcji, bo jest po prostu nielogiczna i głupia... ale jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia NWO to ta reakcja staje się całkiem logiczna... Nieprawdaż?

Idąc dalej "teorią spiskową". W planach szaleńców UK ma pełnić zupełnie inną rolę niż pozostałe lądowe kraje pozostające w UE. Pamiętajmy, że to jest mocarstwo finansowe i gospodarcze z bronią jądrową oraz ma relatywnie bliższe kontakty z USA niż z samą UE. Nieprzypadkowo status UK zawsze był trochę inny i korzystniejszy dla UK w UE niż w przypadku innych krajów. Referendum też nie było zapewne przypadkowe a jego wynik można było przewidzieć... inaczej niż np. w Austrii. Przecież w UE nie ma demokracji i jest realizowana prosta stalinowska zasada: "nie ważne kto i jak głosuje, ważne kto liczy głosy". W takim ujęciu można się zastanowić, czy Brexit po prostu nie był odgórnie zaplanowany a reakcja unijnych przywódców wydaje się to tylko potwierdzać.

W przypadku Polski źle policzono, pomylono się i nie doceniono Ruchu Kontroli Wyborów oraz polskiego społeczeństwa. O ile można założyć, że A. Duda wygrał bardziej niż to jest nam podane w oficjalnych wynikach i już nie można było nic z tym zrobić a ponadto windowano sondaże B. Komorowskiego do niebotycznych rozmiarów (pamiętacie michnikową pijaną zakonnicę w ciąży?), to samodzielna wygrana PiS-u była wstrząsem i naprawdę źle policzono. Po wygranej A. Dudy nastąpił atak na TK wykonany przez B. Komorowskiego, samo TK i PO... Chyba jest jasne po co? Aby zneutralizować albo i obalić A. Dudę i wszystkie inicjatywy PiS-u, który miał stworzyć jakąś znów odśrodkowo "zgniłą koalicję" jak w 2005-2007. Reakcja na wygraną PiS-u była i jest histeryczna a dodatkowo PiS udaremnił plany wykorzystania TK do "kreciej roboty". Stąd te dzisiaj KOD-y czy Nowoczesne i ich zdrada poprzez donoszenie na Polskę.

A reakcja unijnych przywódców jest taka jaka być powinna z punktu widzenia szaleńców NWO. Będą robili wszystko, aby ten nasz rząd obalić a Polska mogła być zalana falą islamu i do końca straciła swoją suwerenność i niezależność zgodnie zresztą z postulatem "więcej unii w unii".

Z tym, że sytuacja geopolityczna zmieniła się i cały czas ewaluuje. Nastroje w Europie są coraz bardziej antyunijne a są jeszcze Chiny i kraje BRICS. Polski rząd zagrał dość ostro podpisując umowy dwustronne z Chińczykami w sprawie Jedwabnego Szlaku i udziału w chińskim banku inwestycyjnym (wbrew zaleceniom unijnym i USA) a poza tym dodatkowo jeszcze podpisano wiele umów dwustronnych podczas wizyty Prezydenta Chin w przeddzień Brexitu.  To jest majstersztyk a Pekin inwestycję Jedwabnego Szklaku ma  przygotowaną od dawna w najdrobniejszych szczegółach a Polska ma być centrum dystrybucyjnym na całą Europę i o ile rządy w Polsce się nie zmienią to jest już pewne. To stawia nas w innej sytuacji i mamy nowe atuty a poza tym możemy być może oprzeć się atakowi G. Sorosa na złotego dzięki pomocy właśnie Chin.

Warto w tym kontekście obejrzeć chiński film promocyjny Jedwabnego Szlaku (funkcjonuje od przeszło pół roku a powstał po wizycie prezydenta A. Dudy w Chinach).

https://youtu.be/8sUG8IFcm2o

Sądzę, że mimo starań garstki szaleńców ich plany się nie powiodą. Nie może być tak, że jakaś kilkudziesięcioosobowa grupa uważająca się za elitę wybraną może zniewolić miliardy ludzi. A poza tym lewcko-demoliberalne superpaństwo Europa też się nie uda. Upadło Cesarstwo Rzymskie, upadł ZSRR (inny wytwór NWO - Rewolucja Bolszewicka była wspierana m.in przez Rothschildów), upadnie i UE (Związek Socjalistycznych Republik Europejskich) w dzisiejszym kształcie i powrócimy do Europy Ojczyzn a plany światowej finansjery legną w gruzach.

Oby... o co ciągle trzeba się modlić...

I to na tyle dzisiejszego spiskowania.

P.S.
Jestem całkowicie rozbawiony, gdy widzę Junkera całującego w czółko innych albo klepiącego lub całującego policzki. To jakieś prymitywne jest i po prostu bez klasy... ale czego wymagać po tych elitkach unijnych, lewackich elitkach... Breżniew też całował Honnekera, Gierek też coś tam... Typowa komunistyczna bolszewia...

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

sobota, 25 czerwca 2016

Na co czekają polscy rządzący?

Dzieją się rzeczy, które mogą zaważyć na przyszłości Polski i Europy a nawet świata.

Wyjście Brytyjczyków z UE stało się faktem i odpowiadają za to przywódcy unijni. Ich buta i nieodpowiedzialność połączona z umysłami  charakterystycznymi chyba dla ludzi z IQ poniżej 60 spowodowała, że Anglicy powiedzieli NIE takiej popapranej federacji.

I co robią dotychczasowi przywódcy UE? Zamiast podać się do dymisji walczą znów o więcej unii w unii. To jest naprawdę chore. Premier UK okazał się o kilka klas lepszy od nich i zapowiedział dymisję w związku z decyzją jego rodaków...

Dziś odbywa się też spotkanie sześciu krajów założycieli Unii. Niewiarygodne? Nie! To dzieje się naprawdę. Mają inne kraje za gorsze, więc my powinniśmy zwołać jak najszybciej spotkanie Grupy Wyszehradzkiej i zaprosić innych pominiętych przez Brukselę i Berlin.

Na co czeka więc polski rząd? Do dzieła! Mamy szansę na odbudowę polskiego znaczenia w Europie. Nie można tego zaprzepaścić!

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com