poniedziałek, 29 sierpnia 2022

Czy papież Franciszek chce zniszczyć KK?

Jestem wierzącym Katolikiem i jako taki zawsze byłem uczony, iż Papieże są nieomylni. Ale czy można milczeć jeżeli nawet ja, zwykły Katolik, gdzieś podświadomie czuję, że obecny papież Franciszek nie zawsze prowadzi Kościół Boży w dobrą stronę. A przecież KK jest Kościołem Powszechnym a stanowimy Go my, wszyscy wierzący, dla których odniesieniem w zakresie wiary winny stanowić słowa i czyny Następcy Św. Piotra, czyli Papieża.

Ale – jak się okazuje – nie tylko ja mam wątpliwości wobec poczynań Franciszka. Ma je wielu katolickich publicystów, wielu duchownych (też wśród purpuratów) oraz duża grupa zwyczajnych Katolików zaniepokojonych niektórymi słowami i czynami obecnego Papieża.

W skrajnych przypadkach wskazują oni, że tak naprawdę zrzeczenie się urzędu przez Benedykta XVI (wygłoszone po łacinie) jest nieważne i on dalej jest Papieżem, na co wskazuje np. to, że dalej nosi „białą szatę” przynależną tylko i wyłącznie dla Głowy KK oraz dalej jest sprawny i fizycznie, i intelektualnie a przecież oficjalnym powodem Jego domniemanej abdykacji było właśnie to, że już nie czuje się na siłach (na duszy, ciele i umyśle) sprawować swą posługę. Tacy krytycy Franciszka wysuwają więc logiczny wniosek: skoro Benedykt XVI jest nadal Papieżem, to rodzi się pytanie – Kim w takim razie jest Franciszek? I odpowiadają – Antypapieżem! Co to znaczy dla nich? Skoro jest Antypapieżem to jest Antychrystem a skoro jest Antychrystem to jest opanowany przez złe moce szatańskie, dla których najważniejsze jest zniszczenie KK i to się dzieje dzisiaj od środka za pomocą samego papieża i jego doradców!

Nie śmiem aż tak daleko posuwać się w krytyce papieża Franciszka i nazywać Go Antypapieżem, więc posłużę się m.in. kilkoma cytatami i moimi dygresjami na ich temat.

Ostatnio burzę i niechęć do papieża Ukraińców spowodowały jego słowa o śmierci Darii Duginy, córki doradcy ideologicznego W. Putina Aleksandra Dugina. Papież stwierdził, że „Myślę o tej biednej dziewczynie, wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu w Moskwie. Niewinni płacą za wojnę, niewinni”.

Czytaj dalej: https://wordpress.com/post/krzysztofjaw.wordpress.com/3345

Jego słowa zostały odebrane jakoby pośrednią lub bezpośrednią winę za tą śmierć ponoszą Ukraińcy, o których nigdy papież nie powiedział, że są ofiarami bestialskiej napaści W. Putina na ich kraj.

„Liczni krytycy Franciszka wskazują, iż „biedna dziewczyna”, uznana za niewinną ofiarę, miała 29 lat i była propagandystką reżimu Putina, nawołującą do zabijania Ukraińców. Ostatnio apelowała do władz rosyjskich o bardziej zdecydowaną aktywność wojenną na Ukrainie. Chociaż okupacyjna armia od pół roku dopuszcza się tam zbrodni, to jednak dla Darii Dugin jej działania były stanowczo niewystarczające (…)Znacznie ważniejszy wydaje się jednak inny aspekt wypowiedzi Franciszka. Trwająca obecnie wojna toczy się między Rosją a Ukrainą. Uznanie Darii Dugin za ofiarę wojny oznacza de facto oskarżenie Ukraińców o zabicie rosyjskiej propagandystki. Innymi słowy, pociąga to za sobą uznanie Ukrainy za państwo terrorystyczne, mordujące cywilów w zamachach na terytorium wroga [1]. Mało tego! Pani Daria Dugin stwierdziła, że Ukraińcy to nie ludzie i trzeba z nimi zrobić porządek.

To nie pierwsza wypowiedź papieża Franciszka na temat wojny na Ukrainie. Kiedyś był raczył powiedzieć, że winą za wojnę można też przypisać NATO, które „szczeka pod drzwiami Rosji” oraz „trzeba płakać na grobach. Nie zależy nam już na młodych? Napawa mnie bólem, to co dziś się dzieje. Nie uczymy się. Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni!” Natomiast o Rosji wspomniał tylko raz mówiąc, że w tej wojnie „wszyscy jesteśmy winni oraz użalał się nad losem „rosyjskich żołnierzy, biedaków” . Nigdy jednoznacznie nie potępił Rosji ani W. Putina i nie określił wprost, że to oni są agresorami a Ukraina się po prostu broni.

Czy papież zapomniał, że w KK istnieje pojęcie obronnej „wojny sprawiedliwej”, czyli walki z agresorem, który wojnę rozpoczął?

Trzeba też zwrócić uwagę na działania Papieża Franciszka w samym KK i jego magisterium. I tutaj też możemy być coraz bardzie zdziwieni.

Ostatnim „wyczynem” papieża jest powszechny zakaz sprawowania Mszy Świętej Trydenckiej, czyli takiej, która była odprawiana przed II Soborem Watykańskim (od 11 października 1962 do 8 grudnia 1965 roku). Papież działał w tym względzie powoli, drobnymi kroczkami, niczym w strategii „gotowania żaby”.

Najpierw „w motu proprio papież Franciszek uzależnił odprawianie mszy św. wg Mszału z 1962 r. od zgody miejscowych biskupów zakazując przy tym odprawiania jej w kościołach parafialnych (…) Zgodnie z wydanym przez papieża Benedykta XVI listem apostolskim motu proprio (łac. z inicjatywy własnej) Summuorum Pontificum, ryt rzymski występował w formie zwyczajnej, czyli po reformie liturgicznej 1970 r., i w formie nadzwyczajnej. Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego nazywana jest mszą trydencką od Soboru Trydenckiego, na którym ten porządek sprawowania liturgii kościoła łacińskiego został promulgowany. Forma ta, ze zmianami, z których ostatnie wprowadzone były w 1962 r., była podstawową formą sprawowania mszy św. w Kościele rzymskokatolickim aż do reform liturgicznych po Soborze Watykańskim II. Zgodnie z wydanym przez papieża Franciszka motu proprio Traditionis Custodes, jedyną formą rytu rzymskiego będzie teraz liturgia posoborowa. Odprawianie mszy św. według mszału z 1962 r. będzie dopuszczalne jedynie za zgodą miejscowego biskupa. Nie będzie mogło się jednak odbywać w kościołach parafialnych, a biskupi nie będą mogli wydawać pozwoleń na tworzenie nowych grup skupionych wokół tradycyjnej formy mszy”” .

Abp Arthur Roche, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zapowiada dalszą walkę z liturgią trydencką. Hierarcha zamierza wydać dokument dotyczący kształcenia kandydatów do kapłaństwa. Celem jest zmniejszenie skłonności młodych księży do Mszy przedsoborowej. To on firmował Traditionis Custodes papieża Franciszka, to on w grudniu 2021 roku wydał Responsa ad dubia, dokument wprowadzający jeszcze surowsze restrykcje, niż motu proprio Franciszka. Abp Arthur Roche zapowiedział dalsze starania na rzecz zwalczania liturgii trydenckiej w Kościele Katolickim (…) Ma wydać dokument, który będzie dotyczył kształcenia liturgicznego kandydatów do kapłaństwa. Jak wyjaśnił hierarcha, to również z powodu skłonności części młodych księży do Mszy Trydenckiej w Traditionis custodes wprowadzono obowiązek uzyskania przez każdego kapłana wyświęconego po 16 lipca 2021 roku zgody Watykanu na odprawianie liturgii przedsoborowej”.

Na dzień dzisiejszy de facto Msza Trydencka znika w KK, bo nie spodziewam się, że papież będzie chętnie zgadzał się na jej odprawianie.

Doprawdy ja tego nie rozumiem i choć papież Franciszek tłumaczy to tym, „że zgodnie z opinią biskupów, z którymi się konsultował, pozwolenie na sprawowanie liturgii w formie przed reformami nie przyczyniło się do jedności Kościoła, a wręcz przeciwnie. Mszał z 1962 r. jest według Ojca Świętego używany instrumentalnie, w duchu odrzucenia nie tylko reformy liturgicznej, ale też ostatniego soboru powszechnego” , to jednak takie tłumaczenie do mnie nie trafia i prawdopodobnie też nie trafia do wielu wiernych uczestniczących w Mszach Trydenckich, ale i też całego Kościoła Powszechnego.

„Wielu katolików na całym świecie przecierało też oczy ze zdumienia, kiedy serwis VaticanNews poinformował, że papież Franciszek mianował Jeffrey’a Sachsa członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. To szokująca decyzja biorąc pod uwagę, że ekonomista jest zagorzałym propagatorem zrównoważonego rozwoju, a więc niejako automatycznie m.in. aborcji, antykoncepcji oraz permisywnej edukacji seksualnej, które to są potępiane przez Magisterium Kościoła katolickiego jako sprzeczne z etyką chrześcijańską”. Członkiem watykańskiej instytucji, założonej w 1994 roku przez Jana Pawła II, został promotor globalnej kontroli urodzin, zdeklarowany zwolennik aborcji i entuzjasta chińskiej „polityki jednego dziecka”, a więc reprezentant tego, co Karol Wojtyła nazywał „cywilizacją śmierci”. W Polsce znany jest on z nieco innej strony, a mianowicie jako główny zagraniczny doradca Leszka Balcerowicza w czasie, gdy ten ostatni przeprowadzał swą „terapię szokową””, choć autorem tej terapii byli Żydzi: Soros, właśnie Sachs i Lipman, którzy wykorzystali założenia tzw. Konsensusu Waszyngtońskiego.

Tyle tylko, że nie są to jedyne kontrowersyjne decyzje i wypowiedzi obecnego Papieża. Ja pamiętam, że pierwsza – obok samej abdykacji Benedykta XVI – „czerwona lampka” zaświeciła mi się w dniu Jego wyboru na Stolicę Piotrową, kiedy to zamiast tradycyjnego pobłogosławienia wiernych znakiem Krzyża Świętego życzył obecnym „dobrego obiadu”, co zresztą czyni do dzisiaj.

Później też np., gdy Watykan nagrywał ekumeniczny film promujący pojednanie religii: katolickiej, judaistycznej (żydowskiej), hinduskiej i islamskiej. W tym filmie znalazły się najważniejsze symbole tych religii, za wyjątkiem katolickiej. Była Menora, Półksiężyc, Budda a zamiast symbolu naszej katolickiej wiary, czyli Krzyża Świętego Papież Franciszek zaprezentował Nowo Narodzonego Chrystusa.

Były też i inne gesty, które dotąd w KK nie miały miejsca, jak np. w Wielki Czwartek całowanie i obmywanie stóp m.in. kobiecie i to Muzułmance. Trzeba sobie zdawać sprawę, że dla Muzułmanów (Islamistów) taki gest odbierany był jako lenny hołd wiary katolickiej wobec wiary islamskiej.

Warto też wskazać inne dokumenty stworzone przez papieża Franciszka.

„”W adhortacji apostolskiej na temat rodziny, podsumowującej dwa synody biskupów papież Franciszek zachęca duszpasterzy do kierowania się „logiką miłosierdzia” wobec rozwodników w nowych związkach i „odpowiedzialnego rozeznania” ich sytuacji oraz cierpienia. Papież wyraża przekonanie, że należy „przezwyciężać wykluczenie” rozwiedzionych w nowych związkach i dążyć do ich integracji poprzez analizę każdego przypadku z osobna. W dokumencie „Amoris laetitia” (Radość miłości) z podtytułem „O miłości w rodzinie” nie ma, zgodnie z przewidywaniami, przełomu w sprawie sytuacji osób rozwiedzionych i ewentualnej zgody na dopuszczenie ich do komunii. Jest mowa natomiast o tym, że są „szczególne sytuacje”, ale – jak wyjaśnia papież – ich rozpoznanie nie może zostać podniesione do poziomu „jednej normy (…) Franciszek wyraża przekonanie, że rozwodnicy powinni odnaleźć swe miejsce w Kościele oraz uczestniczyć w życiu wspólnoty chrześcijańskiej. Kładzie nacisk zarazem na nierozerwalność sakramentu małżeństwa””.

Jak możemy łatwo zauważyć te słowa są wzajemnie sprzeczne: z jednej strony papież Franciszek mówi, że sakrament małżeństwa jest nierozerwalny, a z drugiej strony mówi o tym, że rozwodnicy powinni mieć szansę na zaistnienie w KK. To tylko jeden z przykładów relatywizacji nauczania KK, bo nieraz w bardzo zawoalowany sposób „wyrwało” się Franciszkowi, że być może i związki homoseksualne mają prawo zaistnieć w KK, by później ostro je krytykować. „Osób homoseksualnych nie należy osądzać ani dyskryminować – powiedział papież Franciszek w poniedziałek w drodze powrotnej ze Światowych Dni Młodzieży w Brazylii. Podczas rozmowy z dziennikarzami mówił też m.in. o wyświęcaniu kobiet i działalności banku IOR. Papież oświadczył, że homoseksualiści nie powinni być osądzani ani marginalizowani w życiu społecznym. Opowiedział się za integracją gejów i lesbijek w społeczeństwie. Powiedział też, że nie potępia księży gejów. – Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać? – powiedział papież”.

Ta niejednoznaczność słów i gestów obecnego Papieża jest dla zwykłych Katolików katuszą duchową, chaosem w wierze.

Podobnie jest z przyjmowaniem Komunii Świętej. Benedykt XVI jasno zalecił trzy rzeczy. Po pierwsze: przed ołtarzem wierni mają widzieć Krzyż Święty na pierwszym planie. Po drugie: winni przyjmować Komunię Świętą na klęcząco. Po trzecie: Komunia Święta winna być udzielana przez księdza bezpośrednio do ust. O ile pierwsze zalecenie jest jako tako przyjmowane, to już Franciszek nie wymaga przyjmowania Komunii Świętej na klęczoco i bezpośrednio do ust.

Ale to jeszcze nie wszystko. Warto sobie przypomnieć Synod Amazoński i oddawanie hołdu przez Franciszka i niektórych biskupów amazońskiemu bożkowi, czyli Paczamamie jak w ostrym liście otwartym napisał bp. Athanasius Schneider, poświęcony sprawie obecności w Watykanie amazońskich figurek „Pachamamy”:

4 października 2019 r., w wigilię rozpoczęcia Synodu Amazońskiego, w Ogrodach Watykańskich, w obecności papieża Franciszka oraz niektórych biskupów i kardynałów, miała miejsce ceremonia religijna, której częściowo przewodniczyli szamani i podczas której zostały użyte symboliczne przedmioty, a w szczególności drewniana rzeźba nagiej, ciężarnej kobiety. Takie podobizny są znane i należą do rdzennych rytuałów plemion amazońskich, konkretnie służąc kultowi tak zwanej Matki Ziemi, Pachamamy. W kolejnych dniach drewniane, nagie figurki kobiece czczone były również w Bazylice św. Piotra, przed grobem świętego Piotra. Papież Franciszek powitał również dwóch biskupów niosących na ramionach figurę Pachamamy i udających się z procesją do Sali Synodalnej, gdzie owa figura została ustawiona na honorowym miejscu. Figurki Pachamamy zostały również wystawione na widok publiczny w kościele Santa Maria in Traspontina” (…) W odpowiedzi na głośne protesty wiernych katolickich wobec tych rytuałów oraz użycia tych figurek, rzecznicy Watykanu i członkowie komitetów Synodu Amazońskiego bagatelizowali lub zaprzeczali ewidentnie religijnemu, synkretycznemu charakterowi tych rzeźb. Jednakże ich odpowiedzi były wymijające i sprzeczne; były one aktami intelektualnej akrobatyki oraz negacją oczywistych dowodów (…) Katolicy nie mogą akceptować żadnego kultu pogańskiego ani jakiegokolwiek synkretyzmu między praktykami i wierzeniami pogańskimi a praktykami i wiarą Kościoła katolickiego. Akty kultu polegające na zapalaniu światła, kłanianiu się, upadaniu na twarz lub głębokich ukłonach aż do ziemi oraz tańcach przed nagą figurą kobiecą, nieprzedstawiającą ani Najświętszej Maryi Panny, ani żadnej kanonizowanej świętej Kościoła, są pogwałceniem pierwszego przykazania Bożego: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”; są pogwałceniem wyraźnego zakazu Boga, który upomina: „Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem” (Pwt 4, 19) oraz „Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz” (Kpł 26,1).

Ponadto Papież Franciszek rok temu wydał swoją Encyklikę „Fratelli Tutti”, która u wielu katolików jeszcze bardziej wzbudziła zamieszanie w wierze. Papież w niej bardzo rzadko odwołuje się do Boga, natomiast promuje masońskie hasło: „Równość, Wolność, Braterstwo”, gdzie w czasie Rewolucji Francuskiej dodawano jeszcze zwrot: „albo śmierć”.

Aby zapoznać się dokładnie z tą Encykliką i jej skutkom warto obejrzeć poniższy film:

https://www.youtube.com/watch?v=NnWYfn50u5o

Przypominam jeszcze, że KK w dalszym ciągu winien ekskomunikować masonów ze swoich szeregów, ale czy tak jest, to już jest inna sprawa, skoro np. „”Wielka Loża Hiszpanii opublikowała oświadczenie, w którym chwali encyklikę Fratelli Tutti papieża Franciszka, cytując jednocześnie jej fragmenty. Masoni dopatrują się w niej realizacji zasad masonerii, która według samych członków loży opiera się „powszechnym braterstwie istot ludzkich, które nazywają siebie nawzajem braćmi siostrami mimo swoich cred, ideologii, koloru skóry, pochodzenia społecznego, języka, kultury czy narodowości” (…) W swoim oświadczeniu masoni zwracają uwagę na „religijny fundamentalizm” Kościoła, który w przeszłości potępiał masonerię. Jednocześnie w swoim dokumencie stwierdzają, że Fratelli Tutti „pokazuje jak daleko obecny Kościół katolicki znajduje się od swojego poprzedniego stanowiska. W Fratelli Tutti papież przyjmuje Powszechne Braterstwo: wielką zasadę nowożytnej masonerii”.

No i na koniec jeszcze jedna sprawa: proces synodalny rozpoczęty w KK w październiku ubiegłego roku a mający trwać do października 2023 roku. Inicjując Synod Biskupów o synodalności („Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”), zmieniono dotychczasową formułę. Synod Biskupów nie ma być jednorazowym wydarzeniem, lecz procesem podzielonym na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny w Rzymie. Jak tłumaczył w maju br. kard. Mario Grech, sekretarz Synodu, chodzi o to, by w jak największym stopniu zaangażować w ten proces cały Lud Boży, aby każdy mógł się wypowiedzieć (…) Także w październiku we wszystkich diecezjach świata ruszył „proces synodalny”, który zainicjują lokalni biskupi (faza diecezjalna). Celem tej fazy, która potrwa do wiosny przyszłego roku, mają być „konsultacje, dzięki którym w procesie synodalnym zostanie wysłuchany głos wszystkich ochrzczonych”. Po zebraniu wszystkich opinii Synod Biskupów w październiku 2022 roku rozpocznie „fazę kontynentalną”, podczas której ma powstać finalny dokument. Trzecim etapem będzie Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Kard. Grech zapewniał, że „nie chodzi o demokrację czy jakiś populizm, lecz o realizację pradawnej zasady, że pod dyskusję wszystkich powinno zostać poddane to, co dotyczy wszystkich.

Mimo tej dobrej teoretycznie decyzji papieża wielu go też za to krytykuje nazywając proces synodalny nawet za straszliwą wizję klęski Kościoła! Nie jestem aż takim znawcą KK więc w tym względzie najlepiej obejrzeć na filmach:


https://www.youtube.com/watch?v=1OQwJXmIYeQ
https://www.youtube.com/watch?v=_SD0QPoWJOo

A najgorsze jest to, że ja się zgadzam z krytykami procesu synodalnego i też uważam, że może on przyczynić się do upadku KK.

Wszystko, co napisałem i pokazałem powyżej przekazuję z ciężkim sercem, ale uważam, że mam prawo – jako członek KK – wyrazić swoje wątpliwości. Tym bardziej, że nie jestem jedynym ich wyrazicielem.

P.S.

Przepraszam z brak źródeł pochodzenia przytoczonych komentarzy, ale przy przenosinach na wordpress te źródła jakoś zniknęły, ale chcę wszystkich zapewnić, że słowa cytowane są autentyczne. A taki tekst (bez źródeł) piszę chyba po raz pierwszy i obiecuję, że postaram się ten tekst uzupełnić o te źródła. A opublikowanie tekstu wynika też ze względu na wypowiedź papieża na temat D. Duginy.

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad… 

© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 

https://krzysztofjaw.wordpress.com/

kjahog@gmail.com 

Jeżeli moje teksty nie są dla Państwa obojętne i szanują Państwo moją pracę, to mogą mnie Państwo wesprzeć drobną kwotą.
Z góry wszystkim darczyńcom dziękuję!
Nr konta – ALIOR BANK: 58 2490 0005 0000 4000 7146 4814
Paypal: paypal.me/

wtorek, 23 sierpnia 2022

Barack Hussein Obama II jest Żydem

Swego czasu już o tym wspominałem, ale warto jeszcze raz z rozszerzeniem pokazać skąd się wziął na arenie amerykańskiej i światowej polityki Barack Hussein Obama II, czyli dwukrotny prezydent USA.

Tych rozszerzonych informacji Szanowni Czytelnicy już nie znajdą nigdzie, ale zresztą nawet wtedy, kiedy B. H. Obama II prowadził swoje kampanie wyborcze i kiedy zostawał już prezydentem USA też się o tym prawie w ogóle nie mówiło: nie mówiło się o tym, że jest on w prostej linii Żydem po majętnej matce, białej Żydówce Stanley Ann Dunham. Z kolei jej matka, czyli babka prezydenta Madelyn Payne tak naprawdę wychowywała B. H. Obamę i swego czasu została - jako pierwsza kobieta - Viceprezesem Banku Hawaje. B. H. Obama swojego ojca, Kenijczyka Baracka Obamę seniora, widział tylko raz w życiu, kiedy był w wieku 10 lat.

Mało tego! Jego żona też jest Żydówką (tak, wśród murzynów też są Żydzi!) i to pomimo, iż jest czarniutka, zresztą jak dzieci B. H. Obamy. Okazuje się jednak, że Michelle Obama, żona byłego prezydenta, i czarny jak smoła rabin Capers Funnye, były (obecny?) duchowy przywódca synagogi w chicagowskiej South Side, są kuzynostwem drugiego stopnia. Matka rabina Funnye Verdelle Robinson Funnye była bowiem siostrą dziadka pani Obamy. Rabin Funnye jest (był?) naczelnym rabinem hebrajskiej kongregacji etiopskiej Beth Shalom B'nai Zaken w południowo zachodnim Chicago. Rabin Funnye często apeluje (apelował?) do wspólnoty żydowskiej o większą akceptację w stosunku do Żydów, którzy nie są biali.

https://twitter.com/ktrzcinska/status/507837208863051777?lang=zh-Hant

Zobacz więcej: https://wordpress.com/post/krzysztofjaw.wordpress.com/3283

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.wordpress.com/

e-mail: kjahog@gmail.com

Jeżeli moje teksty nie są dla Państwa obojętne i szanują Państwo moją pracę, to mogą mnie Państwo wesprzeć drobną kwotą.
Z góry wszystkim darczyńcom dziękuję!
Nr konta - ALIOR BANK: 58 2490 0005 0000 4000 7146 4814
Paypal: paypal.me/kjahog

sobota, 20 sierpnia 2022

Moje blogowanie. Czas na zmiany i kilka refleksji!

Ostatni mój post został napisany 25 czerwca 2022 roku, czyli 7,7 tygodnia temu. I nie jest to przypadkowe, bowiem oprócz letniego wypoczynku był to też czas na wiele przemyśleń i refleksji. 

Bloguję niespełna 15 lat. To szmat czasu i powiem szczerze, że już mam serdecznie dość. 

Rozkwit politycznej blogosfery trwał mniej więcej od 2007 do 2017 roku a osiągnął chyba szczyt po tragedii smoleńskiej. Blogerów zaangażowanych politycznie pamiętających te czasy jest coraz mniej a ciągle aktywnych jeszcze bardziej. Można ich zliczyć może na palcach obydwu dłoni. Reszta już niestety pomarła, inni sami zakończyli blogowanie a jeszcze inni zostali "kupieni" przez większe lub mniejsze mainstreamowe media, niezależnie czy prawicowe czy centrowe a nawet lewicowe. 

Niemal cała wówczas politycznie zaangażowana blogosfera była niejako antidotum na kłamstwo spływające ze szpalt i ekranów mediów "jedynie słusznych" a - że wtedy rządziła przede wszystkim ekipa Donalda Tuska - to głównie jego rządy były "pod obstrzałem" z reguły prawicowych blogerów, do których i ja się do dzisiaj zaliczam. 

Powstało wtedy wiele platform, gdzie publikowaliśmy swoje teksty: blogmedia, niepoprawni, salon24, blog-n- roll, nowyekran a to tylko wówczas co większe platformy o największym zasięgu. Nawet taki onet czy interia też udostępniały swoje miejsce dla blogerów i to nawet bez cenzurowania ich tekstów. Mogę się nawet pokusić o stwierdzenie, że w dużej części prawicowi blogerzy przyczynili się do zwycięstwa  PiS-u w 2015 roku. Dla przykładu mój tekst opublikowany na początku 2015 roku na interii360 (to w tym miejscu interia pozwalała publikować teksty blogerskie) p.t.: "Dlaczego nie zagłosuję na B. Komorowskiego i PO..." miał powyżej 50 tysięcy odsłon i prawie 3 tysiące komentarzy. Dziś to niewyobrażalne dla politycznych blogerów liczby. 

Tak było jeszcze w 2015 roku, ale dziś to już zamierzchła historia. Dziś królują przede wszystkim wideoblogi (vlogi) publikowane przede wszystkim w serwisach: YouTube oraz Dailymotion. Vlogerzy umieszczają tam swoje pogadanki czy materiały filmowe i raczej im krótsze tym mają większy zasięg. To też "zasługa" telefonów komórkowych i ich sms – ów a już najbardziej smartfonów i platform społecznościowych jak: Facebook czy Twitter oraz aplikacji mobilnych jak: TikTok czy Snapchat. Z tych ostatnich korzystają przede wszystkim młode i bardzo młode osoby w wieku 12-24 lat. 

Przyjęło się określenie, że po II Wojnie Światowej ludzie urodzeni w latach  1946-1964 (plus, minus) to pokolenie Baby Boomers (BB), pokolenie powojennego wyżu demograficznego charakteryzujące się życiem zgodnym z powszechnym w tym czasie modelem życia, mocno patriarchalnym i zhierarchizowanym, ceniącym pracę, stabilność, sprawiedliwość społeczną.  Z kolei urodzeni w latach 1965-1980 to pokolenie "X" - generacja sceptyków, buntowników, kontestatorów. W miejsce pożądanej przez ich rodziców hierarchiczności, pojawia się sprzeciw wobec postaw autorytarnych. Warto zaznaczyć, że w tym czasie rozwój technologiczny przyspieszył, co zmieniło postrzeganie złożonych kompetencji: z kierunku poczucia bezwzględnej fachowości, w stronę człowieka – samorozwoju, empatii, międzyludzkiej komunikacji, relacji, wolności wyboru i działania. Uważa się ponadto, że ludzie z tej generacji to ludzie bardzo dobrze wykształceni. Pokolenie "Y" (Millenialsi) to ludzie urodzeni w latach 1981-1990, cechujący się doskonałą wiedzą o świecie technologii, ponieważ dorastali w dobie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych (Internet, komunikatory internetowe, media społecznościowe etc.). Mniej przywiązują wagę do tradycji. Są za to kreatywni, aktywni, bardziej elastyczni i wielozadaniowi. Generacja "Z" (urodzeni po roku 1990) to pierwsze pokolenie, które z technologiami cyfrowymi współbrzmi od urodzenia. Tablety, smartfony, ekrany, usługi interaktywne to naturalni towarzysze ich codzienności. Wszystkie wspomniane „digitalne bogactwa” znajdują się w zasięgu palca (z łac. digitus) użytkownika [1].

Ja urodziłem się w 1968 roku, co oznacza, że należę do pokolenia "X" i choć bardzo trudno określić (szczególnie w Polsce i innych komunistycznych demoludach) konkretne daty to jednak socjologowie tak przypisują je poszczególnym pokoleniom a jeżeli tak jest to gdzież mi do współczesnego pokolenia "Z". Dla niego jestem już niemal - delikatnie mówiąc - "starym dziadkiem".

Drażnią mnie różne rzeczy: od błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych aż do tego, że ludzie młodzi często nie są w stanie przeczytać ze zrozumieniem więcej niż jednej zapisanej  kartki A4 czy nawet kilku zdań podrzędnie złożonych. Nie znoszę tzw.: "emotikonek", które mają zastąpić wyrażanie uczuć. Kiedyś do ukochanej czy ukochanego pisało się długie listy, potrafiło się opisać świat piękną i barwną polszczyzną, pisało się wiersze... A dziś wystarczy "emotikonka" z serduszkiem i to ma być wyrazem naszej sympatii do określonej osoby. Koszmar dla mnie, ale nie jest koszmarem dla nich. I to też jest koszmar...  

Wielu młodych ludzi, ale też dzieci jest wprost uzależnionych od komunikacji poprzez smartfona. Widać to wszędzie: od domu prywatnego, po ulice czy szkoły. Dla nich największą katastrofą jest dzień spędzony poza siecią i bez swojego jedynego "okienka na świat" czyli smatfona. Wielu też żyje w swoim wirtualnym a nie realnym świecie grając namiętnie w gry komputerowe. Od tych gier, coraz bardziej wyrafinowanych, też uzależniają się bardzo szybko i ślęczą przy nich nieraz nocami i bez przerwy.  

Dziś młodzi ludzie prawie w ogóle nie czytają książek, co nam pozwalało na wzbogacanie naszego słownictwa a lektury szkolne opanowuje się czytając w Internecie ich streszczenia. Matematyka dalej jest postrachem w szkołach, choć każdy winien ją znać, bo dzięki niej umiemy liczyć, ale też pozwala ona na kreację logicznego rozumowania. 

Bardzo też nie lubię angielszczyzny zaśmiecającej nasz język ojczysty: czy zamiast "news" nie warto po polsku powiedzieć "krótka informacja" lub "krótka wiadomość" czy nawet "zajawka"?

Jeszcze wielu działań i zdarzeń inspirowanych przez pokolenie "Z" nie lubię, ale podobno trzeba "iść z duchem czasu" a skoro tak, to jak na razie jeszcze definitywnie nie rezygnuję z blogowania, ale będzie ono miało trochę inny charakter. 

Wszyscy, którzy są moimi czytelnikami czy też komentatorami doskonale wiedzą, że lubię pisać teksty długie i pogłębione, które wymagają ode mnie dużego nakładu pracy i bywają niestety też "niestrawne" dla odbiorców. Sugerowano mi np. dzielenie takich tekstów na części, co według mnie jest bezsensowne, bowiem każda część odnosi się do wcześniejszej oraz zawsze do pierwszej części danego artykułu. Taki galimatias jeszcze bardziej wpływałby na nieprzejrzystość treści. 

Z tego też powodu struktura takiego mojego tekstu będzie podzielona na abstrakt czyli jego streszczenie (zajawkę) i część rozszerzoną (pogłębioną), którą będę publikować na macierzystym moim blogu - https://krzysztofjaw.wordpress.com/

Komentować będzie można zarówno pod zajawką, którą będę umieszczać przede wszystkim tam, gdzie dotychczas publikowałem, jak i też pod moim i pogłębionym tekście na wordpressie. Na niektórych platformach będzie też można przeczytać mój tekst w całości. Będą to z pewnością platformy, które są dalekie od zarabiania na reklamach jak: blogmedia24, niepoprawni i naszeblogi, natomiast na salon24 będę tylko publikować zajawki, bo ten portal stał się już typowo komercyjny  i szlag mnie trafia, gdy moje teksty są przedzielane przez różne reklamy i to znaczących firm. Czy salon24 dzieli się ze mną wpływami z reklam? A nigdy w życiu! A my naiwnie pozwalamy na to, żeby na nas zarabiać. No cóż... większość z nas - prawicowych blogerów - jest idealistami, ale dlaczego dajemy się bezczelnie wykorzystywać?

Co bardziej wnikliwi czytelnicy i komentatorzy zapewne zauważyli, że moją nową platformą, gdzie będę umieszczać moje pierwotne teksty przestaje być googlowski blogger a zamiast tego postanowiłem wypróbować platformę blogową wordpressa. Proszę o zrozumienie, że dopiero poznaję jej możliwości i trochę to potrwa zanim blog będzie wyglądać tak jak sobie docelowo zaplanowałem. 

Przyczyna takiej zmiany jest prozaiczna. Google bardzo dawno temu zablokowała mi możliwość zarabiania na moim blogu poprzez mechanizm Adsense i mimo upływu czasu i mojego monitorowania ta blokada dalej obowiązuje. Poza tym otoczenie technologiczne zmienia się bardzo szybko i istnieją też inne możliwości zarabiania na blogowaniu.  

I tutaj ponownie dochodzimy do bardzo wrażliwego tematu, tematu pieniędzy. Przez 14 lat nigdy nie chciałem na moim blogowaniu zarabiać. Pisałem swoje teksty zupełnie za darmo, choć były one często wykorzystywane na innych portalach, także na takich, które zarabiały pieniądze na reklamach. Pisałem dla idei, dla patriotycznych Polaków, dla Polski. Z tą pomocą i wsparciem trochę się zmieniło, gdy na początku lutego poprosiłem o wsparcie finansowe  i napisałem: 

"Przez prawie 14 lat pisałem pro bono, bo miałem na to czas a na życie zarabiałem w innych miejscach.

Napisałem przeszło 1400 tekstów, które mają przeszło 4 mln odsłon i niezliczoną ilość komentarzy. Nigdy nie dałem się uwieść żadnej redakcji, bo chciałem pisać jako wolny człowiek, bez autocenzury wynikającej z 'linii programowej" określonej redakcji. Poza tym pisanie jest moją pasją. 

Ale dziś subiektywno-obiektywna moja realna sytuacja się zmieniła i mam coraz mniej czasu na przygotowywanie i publikowanie tekstów. Mam do wyboru: albo skończyć zajmujące mój czas darmowe pisanie i zająć się innymi rzeczami, albo uzyskiwać z tego jakieś gratyfikacje, choćby w formie niewielkiej darowizny. 

Napisanie w miarę dobrego tekstu wymaga często - oprócz pomysłu i dobrego warsztatu - dużego nakładu pracy i czasu. Dziś ten czas mi się kończy a nie lubię robić rzeczy tylko powierzchownie i pisać jakichś jednoakapitowych bzdur a ponadto uważam, że tak naprawdę nas - blogerów - wysiłek winien być doceniany jak wysiłek i praca dziennikarzy w mediach tradycyjnych. Ja przez 14 lat nie chciałem nigdy nikogo prosić o wsparcie, bo tego nie potrzebowałem. Lubię pisać i dzielić się moimi spostrzeżeniami z innymi. 

Serdecznie dziękuję moim dotychczasowym darczyńcom. Naprawdę nawet Państwo nie wiedzą, ile to dla mnie znaczy, bo daje mi jakąś szansę i motywację do dalszego blogowania a przede wszystkim to wsparcie świadczy, że jednak warto poświęcić swój - coraz mniej dla mnie dostępny - czas na tą moją "pisaninę". Jestem zobowiązany nawet za wsparcie małą kwotą, bo dla mnie jest to i tak indywidualne wydarzenie obrazujące wielkość Państwa Serc".

Wtedy dostałem kilkanaście przelewów i było to wszystko, bowiem nastąpił atak W. Putina na bezbronną Ukrainę i sadzę, że te pieniądze powędrowały na słuszną pomoc Ukraińcom.  Zupełnie się temu nie dziwię, bo ja też wsparłem i wspieram organizacje pomagające wojennym emigrantom z Ukrainy.  Mamy – jako Polacy –  naprawdę wielkie serca i dużo ludzkiej wrażliwości. 

Jednak pomoc uzyskana od czytelników i komentatorów winna być tylko ułamkiem ewentualnych dochodów blogerów: większość ich wpływów winna pochodzić z reklam ukazujących się na ich macierzystym blogu. I nie muszą to być jakieś większe kwoty, bo wedle badań z 2019 roku zarobki blogerów kształtowały się następująco [2]:

- do 50 zł miesięcznie zarabiało 11,5 proc. ankietowanych
- od 50 do 100 zł – 10,4 proc.
- od 100 do 500 zł – 23,5 proc.
- od 500 do 1000 zł – 19,1 proc.
- od 1000 do 9000 zł – 21,3 proc .
- powyżej 10000 zł – 5,5 proc.
- 8,7 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „inne”.

Warto też jeszcze zauważyć, że najwięcej reklam pojawia się na blogach czy vlogach specjalistycznych, które ograniczają się do pewnej zawężonej dziedziny jak np.: jedzenie i gotowanie (w tym wegetarianizm i pochodne), moda, finanse (w tym poradnikowo osobiste), sport (i to też z podziałem na poszczególne dyscypliny), muzyka (też z reguły z podziałem na jej rodzaje), film i ogólnie sztuka, ekologizm, zwierzęta domowe, teorie spiskowe itp, itd. Wtedy też określony bloger czy vloger może liczyć na m.in. stałe sponsorowanie swoich tekstów czy filmików przez określoną firmę czy firmy. W tym przypadku trzeba jednak uważać, bo łatwo stracić wiarygodność w oczach odbiorców.

Nam - blogerom czy vlogerom - komentującym bieżące życie społeczno-gospodarczo-polityczne jest bardzo trudno znaleźć jakiegokolwiek sponsora, no chyba, że mamy określone poglądy zgodne z poglądami tegoż ewentualnego sponsora lub też nasze działania mają charakter wyjątkowy i nowatorski. Wtedy istnieje szansa, że nawet konkretne firmy będą starały się po prostu wykorzystać naszą popularność w necie i nie będziemy musieli pisać pod jakimś właścicielskim pręgierzem z ich strony.  Ale takich blogerów czy vlogerów jest w sumie bardzo mało a z naszej, prawicowej strony jeszcze mniej a szkoda... 

Należy też jeszcze wspomnieć, że prawda boli ludzi chcących nas po lewacku ubezwłasnowolnić i często (coraz bardziej) jesteśmy cenzurowani przez największe koncerny medialne, które dziś myślą w kategoriach tak zwanej postmarksistowskiej "tolerancji represywnej (wyzwalającej)", która oznacza, że lewacka mniejszość ma zdominować większość świata i narodów [3]. Dlatego też szefostwo telewizji wRealu zdecydowało się na uruchomienie polskiej i niezależnej wersji YouTube pod nazwą BanBay czy środowisko Gazety Polskiej platformę Albicla mającej w Polsce zastąpić Facebooka czy Twittera. Czy w konsekwencji te przedsięwzięcia się udadzą, tego nie wie jeszcze nikt. Oby jednak przetrwały i zyskiwały coraz większą część polskiego rynku medialnego! 

[3] Pojęcia to zostało wprowadzone przez komunistę kulturowego Niemca Herberta Marcuse, który w 1965 roku napisał esej pt. "Tolerancja represywna”, który miał być i do dzisiaj jest  uzasadnieniem dominacji niewielkiej, świadomej swoich celów i dobrze zorganizowanej mniejszości nad rozbitym, upokorzonym, nie potrafiącym bronić własnego systemu wartości społeczeństwem. Inaczej ujmując dziś tolerancja wyzwalająca jest prewencyjną nietolerancją wobec inności w postaci tradycyjnych, prawicowych wartości, mimo, że te tradycyjne wartości są jeszcze w ilościowej, ale już nie jakościowej większości. Zob.: https://krzysztofjaw.blogspot.com/2020/07/tolerancja-represywna-czyli-lewacka.html

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 
kjahog@gmail.com 

Jeżeli moje teksty nie są dla Państwa obojętne i szanują Państwo moją pracę, to mogą mnie Państwo wesprzeć drobną kwotą. 
Z góry wszystkim darczyńcom dziękuję! 
Nr konta - ALIOR BANK: 58 2490 0005 0000 4000 7146 4814 
Paypal: paypal.me/kjahog