poniedziałek, 3 grudnia 2012

Dzika wyprzedaż resztek majątku polskiego!


Ministerstwo Skarbu, którego celem winno być sprawne zarządzanie państwowym majątkiem powoli zanika stając się spanikowanym syndykiem masy upadłości polskiego majątku.

W zaciszu zanikających gabinetów Ministerstwa Skarbu, wśród ochraniającego parasola kreowanych medialnie quasi konfliktów i sporów politycznych, w cieniu "zamachowców" i "mowy nienawiści", dokonuje się ostateczna sprzedaż resztek Polski, prywatyzacja bardziej "dzika" i alogiczna niż ta, której byliśmy świadkiem na początku lat 90-tych.

Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że w dobie kryzysu szybka wyprzedaż majątku staje się ekonomicznie nieefektywna i świadczy raczej o celowym zamiarze degradacji ekonomicznej Polski dokonywanej rękoma obecnego rządu. Ponadto masowa wyprzedaż resztek polskiego majątku uwidacznia prawdziwy obraz marnej jakości rządów PO - PSL. Zatrważający dług publiczny wynoszący już 839,5 mld zł [1], spadek wzrostu gospodarczego powodujący zmniejszanie się wpływów do budżetu państwa [2] spowodowały i powodują więc paniczne łatanie niedoborów budżetowych wpływami z prywatyzacji.

Cały proces prywatyzacyjny od samego początku tych rządów można z wielką dozą pewności uznać za jedną wielką aferę a szczegółowa jego analiza zapewne musiałaby doprowadzić (i tak będzie!) do postawienia wybranych włodarzy przed Trybunał Stanu.Takaż analiza zapewne zdecydowanie powiększy listę afer PO, którą zbudował i uaktualnia MarkD [3].

Nie chcę w tej chwili wnikać w szczegóły, ale polecam zapoznanie się z przyjętym w marcu tego roku Planem Prywatyzacji na lata 2012-2013 [4] i uzupełnić analizę o Plan Prywatyzacji na lata 2008-2011[5].
Bardzo ciekawym i zatrważającym jest również zapoznanie się z wykazem spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których nastąpiło zbycie akcji/udziałów niemal od początku prywatyzacji, t.j. od roku 1990 [6].

Analiza tylko tych materiałów budzi szereg wątpliwości, które stają się jeszcze większe w przypadku również nagłej i nieefektywnej (za grosze) prywatyzacji firm, które wcześniej w żadnych planach prywatyzacyjnych nie zostały ujęte a do ich sprzedaży wystarczyło tylko szybkie "ad hoc" rozporządzenie właściwego ministra i uzupełnienie planu.

Jako przykład może świadczyć prywatyzacja uzdrowisk, gdzie wcześniej wyodrębniono te, które nie miały być prywatyzowane, by tę listę ograniczyć do siedmiu. Resztę sprzedaje się dosłownie za "bezcen" – np. w 2010 roku sprzedano Solanki w Inowrocławiu za kwotę około 20 mln, gdzie kapitał własny (zakładowy) firmy wynosił przeszło 16 mln zł, dwuletnie nakłady inwestycyjne przed prywatyzacja wyniosły grubo ponad 10 mln zł a wcześniej Skarb Państwa dokapitalizował uzdrowisko kwotą 8 mln zł (sic!) oraz ostatnia prywatyzacja Uzdrowiska Wysowa za kwotę około 8,7 mln [7]. W planach jest sprzedanie takich naszych perełek jak m.in. uzdrowiska w: Ciechocinku, Busku Zdroju, Lądku Zdroju, Rabce, Świnoujściu, Kołobrzegu, Krynicy Zdroju czy Szczawnie Zdroju. Warto wspomnieć, że w wielu z nich są pokłady wód leczniczych i mineralnych...

Innym przykładem kuriozalnej prywatyzacji, która musi w przyszłości być szczegółowo skontrolowana  jest sprzedaż niemieckiej firmie BASF zakładów "Zachem" w Bydgoszczy. Po tej prywatyzacji... następuje likwidacja tych zakładów i pracę starci około 600 jej pracowników oraz rzesze w spółkach zależnych. Symptomatyczne jest to, że "Zachem" do tej pory był jedną z wiodących polskich firm przemysłu chemicznego. Zakłady jako jedyne produkukowały epichlorohydrynę, TDI (surowiec wykorzystywany np. w produkcji tworzyw sztucznych) i chlorek allilu, a ich udziały w rynku krajowym wynosiły: TDI - ponad 50%, epichlorohydryna - blisko 100% [8].

Warto też zwrócić uwagę na planowaną - katastrofalną dla Polski - sprzedaż spółek z sektora finansowego. Rząd zamierza sprzedać resztę swoich udziałów w: BGŻ S.A, GPW S.A, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, PKO BP (!), PZU S.A. (!). 

Naprawdę trzeba zobaczyć, co nasz rząd chce sprzedać i sprywatyzować... Razem jest tych firm 279, z czego ponad 110 to tzw. "resztówki", gdzie Skarb Państwa ma pakiety mniejszościowe, które... miały przecież zabezpieczać interesy państwa w tych firmach!

Pragnę powtórzyć raz jeszcze. Z punktu widzenia efektywności i zyskowności ekonomicznej tak pospieszna sprzedaż aktywów państwowych połączona z uproszczeniem całego procesu prywatyzacji jest najdelikatniej mówiąc nieracjonalna (potencjalni kontrahenci wiedząc o konieczności przez rząd sprzedaży i uzyskania jakichkolwiek środków finansowych będą oczywiście - co jest zrozumiałe - skłonni wydać na zakup o wiele mniej środków inwestycyjnych a pakiety socjalne będą zawierały i zawierają gorsze dla pracowników pakiety prywatyzacyjne). Z punktu zaś długookresowego funkcjonowania Polski należy stwierdzić, iż ta wyprzedaż polskiego majątku nosi znamiona - wedle mnie - "pełzającej" zdrady państwa...

Jeżeli nie powstrzymamy tego rządu, to Polska zostanie całkowicie ograbiona ze swoich aktywów majątkowych! Będziemy pariasem gospodarczym (w tym finansowym) Europy!

Pozdrawiam

P.S. (dopisano 04.12.2012)
Analizując wczoraj plan prywatyzacyjny na lata 2012-2013 przeoczyłem jeszcze dwie tabele - załączniki. Jedna dotyczy firm zgłoszonych do prywatyzacji przez inne resorty a druga czynnych przedsiębiorstw państwowych przeznaczonych do komercjalizacji, prywatyzacji lub likwidacji. Poniżej pierwsza z nich.


 Źródło: http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/344/20796/Plan_prywatyzacji_na_lata_20122013.html

Na uwagę zasługuje sprzedaż firm przemysłu obronnego i kopalń węgla kamiennego. Osłabiamy obronność kraju i długookresowo pozbawiamy się wpływu na eksploatację jednego z najważniejszych naszych zasobów surowcowych!

W drugiej tabeli na uwagę zasługuje planowana sprzedaż m.in. Państwowego Instytutu Wydawniczego

Źródło: j.w.


(1) http://www.dlugpubliczny.org.pl/pl 
(2) a: http://rybinski.nowyekran.pl/post/81711,zalamanie-inwestycji-i-konsumpcji 
     b: "Polska gospodarka hamuje i to naprawdę w alarmujący sposób bo o blisko 1 pkt procentowy w każdym kwartale tego roku. W I kwartale wzrost PKB w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł jeszcze 3,6%, w II kwartale wyniósł już 2,3% by w III kwartale zmniejszyć się tylko do 1,4%." -  http://zbigniewkuzmiuk.salon24.pl/468632,szokujacy-zjazd-polskiej-gospodarki
(3)  http://markd.pl/afery-po/
(4) http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/344/20796/Plan_prywatyzacji_na_lata_20122013.html
(5) http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/141/4047/Plan_prywatyzacji_na_lata_20082011.html
(6) http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/import/7/?ile=10&page=158 - (należy u dołu strony kliknąć na tytuł: Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których nastąpiło zbycie akcji/udziałów - stan na dzień 31.10.2012 roku (plik *.xls)
(7) a: http://media.wnet.nowyekran.pl/post/81096,msp-sprywatyzowalo-uzdrowisko-wysowa
     b: http://bobowa.nowyekran.pl/post/81026,uzdrowisko-wysowa-bandycka-prywatyzacja (jest kilka części tekstu w oddzielnych postach)
 (8) a: http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/zachem-bydgoszcz-juz-niestety-koniec-zakladow-chemicznych-z-wieloletnia-tradycja
      b: http://tokispress.nowyekran.pl/post/81772,bydgoszcz-polacy-won-teraz-niemcy-rzadza-w-zachemie


Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

1 komentarz:

 1. Jako idealne uzupełnienie mojego postu jest jeden z komentarzy do niego:
  http://niepoprawni.pl/comment/reply/102185/358605?quote=1#comment-form

  Oto ile zakładów sprzedano za poszczególnych rządów: 1.Rząd Mazowieckiego UW od 12.09.1989r. rządził 16 m-cy, Przygotował ustawę o tzw. restrukturyzacji i prywatyzacji, która do dziś zabija naród i gospodarkę.

  2. Rząd Bieleckiego KLD od 04.01.1991 do 6.12.1991 rządził 11 m-cy i 11 dni. Sprzedał obcym 1208 zakładów.

  3. Rząd Olszewskiego ROP od 6.XII.1991-5.06.1992 rządził 6 miesięcy 18 dni Zatrzymał prywatyzację ale oddal Włochom nowoczesny zakład Fiata w Bielsku. Został odwołany.

  4. Rząd Suchockiej UD od 11.07.1993-25X1993r rządził 15 m-cy i 14 dni. Sprzedał obcym 21 strategicznych zakładów.

  5. Rząd Pawlaka PSL od 26X.1993r rządził 16 m-cy i 12 dni. Sprzedał obcym 2269 strategicznych zakładów. Od 6 VI -10 07 1992 nie powołał rządu

  6. Rząd Oleksego SLD od 7.03.1995 do 7 02 1996r. rządził 14 miesięcy. Sprzedał 598 strategicznych zakładów.

  7. Rząd Cimoszewicza SLD 7II.1996 - 31X1997r rządził 20 m-cy, 18 dni. Sprzedał 992 strategicznych zakładów.

  8. Rząd Buzka AWS od 31.X.1997 – 19 X 2001r rządził 47 m-cy 19 dni. Sprzedał 1311 strategicznych zakładów.

  9. Rząd Milera SLD od 19X.2001 do 2 05 2004r. rządził 30 m-cy 15 dni. Sprzedał 548 strategicznych zakładów.

  10. Rząd Belki SLD od 2 V 2004r do 31 X 2005r rządził 17 m-cy 29 dni. Sprzedał obcym 477 strategicznych zakładów.

  11. Rząd Marcinkiewicza PIS 31X05r do14.08.2006r rządził 8 m-cy 15 dni. Sprzedał 271 strategicznych zakładów

  12. Rząd Kaczyńskiego PIS od 14 07 2006r do 16.06.2007r rządził 15 m-cy i 24 dni. Sprzedał 18 strategicznych zakładów.

  13. Rząd Tuska PO – PSL rządzi od 7.XI.2007r i rządzi nadal. Sprzedał 724 zakłady. Chce sprzedać nawet państwowe lasy. Zagrożonych jest jeszcze 16 ostatnich najważniejszych strategicznych zakładów

  OdpowiedzUsuń

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.