czwartek, 14 marca 2013

Franciszek - papież prostoty, wiary, pokory, pokoju i dobra

Wczoraj byłem świadkiem wyboru trzeciego papieża w moim życiu, ale po raz pierwszy oczekiwałem go świadomym dojrzałości swojej wiary.

Dowiedziałem się o wyborze nowego papieża będąc na mszy świętej rekolekcyjnej prowadzonej w mojej parafi przez franciszkanina ojca Michała... To on wzruszony poinformował nas, że w Rzymie pojawił się biały dym. W świątyni rozległy się brawa nas wszystkich, zabrzmiały śpiewy dziękczynne... Już w domu dotarła do mnie informacja, że nowym papieżem został arcybiskup Buenos Aires, kadynał Jorge Mario Bergoglio.

Czekałem na jego pierwsze słowa i... gdy do mnie dotarły, poczułem radość i szczęście oraz spokój o Kościół Katolicki  pod jego przewodnictwem.  Były w swej prostocie i skromności pełne wiary, modlitwy, miłości Boga i bliźniego...

---------------------------------

Bracia i Siostry, dobry wieczór dla Was.
Wy wiecie, że obowiązkiem konklawe jest ofiarować Biskupa Rzymu.
Wydaje się, że moi bracia kardynałowie go wzięli z końca świata, ale
jesteśmy tutaj. Dziękuję wam za przyjęcie. Za przyjęcie biskupa diecezji
rzymskiej. Przede wszystkim chciałbym pomodlić sie za naszego biskupa
emeryta Benedykta XVI. Módlmy się wszyscy razem za niego, aby Pan Bóg mu
błogosławił, a Matka Boża go strzegła.


(Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…)

Zaczynamy tę drogę biskup – lud. To jest Kościół Rzymu, który
przewodzi w miłości wszystkim Kościołom. Jest to droga braterstwa
miłości i wzajemnego zaufania między nami. Módlmy się jeden za drugiego.
Módlmy się za cały świat, aby było w nim wielkie braterstwo. Życzę wam,
aby ta droga Kościoła, którą dzisiaj rozpoczynamy, była owocna dla
ewangelizacji, dla tego pięknego miasta.


Chciałbym udzielić błogosławieństwa, ale proszę Was, módlcie się, aby
Pan Bóg mnie błogosławił, aby Pan Bóg udzielił błogosławieństwa
Biskupowi Rzymu. Uczyńmy najpierw chwilę ciszy na ten czas modlitwy za
mnie. 


Błogosławieństwo apostolskie  Urbi et Orbi:
„Udzielę Błogosławieństwa wam i całemu światu, wszystkim kobietom i
mężczyzną dobrej woli. Święci Apostołowie Piotr i Paweł, w których
potęgę i władzę wierzymy, niech wstawiają się za nami u Pana. Przez
modlitwę i zasługi błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, błogosławionego
Michała Archanioła, świętego Jana Chrzciciela, świętych Apostołów
Piotra i Pawła i wszystkich świętych, niech Bóg Wszechmogący zmiłuje się
nad wami, a przebaczywszy wam wszystkie grzechy, niech Jezus Chrystus
doprowadzi was do życia wiecznego. Amen.

Udzielam wam pełnego odpuszczenia i przebaczenia waszych grzechów,
czasu na prawdziwą i owocną pokutę, serca zawsze skruszonego i poprawy
życia, łaski i pociechy Ducha Świętego oraz wytrwania do końca w dobrych
czynach niech wam udzieli Pan Wszechmogący i Miłosierny. Amen.

A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen"

Bracia i siostry, jeszcze raz wyrażam serdeczne podziękowanie za
przyjęcie, teraz pozostawiam was, ale módlcie się za mnie, a kolejne
nasze spotkanie już niebawem. Teraz udam się do Matki Bożej prosić ją,
aby ona strzegła cały Rzym. Dobrej nocy i dobrego odpoczynku.


---------------------------------------

Sądzę, że dotychczasowe życie nowego papieża Franciszka  daje nam niemal pewność, że będzie nas prowadził drogą Chrystusowej wiary, nadziei i miłości, która będzie pełna prostoty, pokoju, dobra i powrotu do pierwotnych wartości niesionych przez Słowo Boże.

Nowy papież to pełny skromności człowiek, ale wierny Ewangelii. Jest konserwatystą, zdecydowanym przeciwnikiem małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci przez takież pary. Podobnie jest przeciwny aborcji i jest piewcą oraz obrońcą tradycyjnej rodziny, człowiekiem w swej prostocie miłującym ludzi a szczególnie tych biednych, chorych i pokrzywdzonych przez los.

Papież Franciszek jako jeszcze Prymas Argentyny mieszkał skromnie, zrezygnował z limuzyny i poruszał się miejskimi autobusami. Był blisko ludzi i zapewne tak ukształtowany będzie też blisko wiernych jako papież.

Cieszę się, że został papieżem i wierzę, że Dobry Bóg wie, co robi a Duch Święty wskazał na niego jako na tego, który jest "na miarę czasów i wyzwań". A przyjęcie przez nowego papieża imienia Franciszek - wyznaczające zapewne treść jego pontyfikatu, pełną prostoty i ewangelicznej prawdy - przekonuje mnie, że tak miało być i wybór będzie dobry dla całego Kościoła Katolickiego, będzie odnową naszej wiary na całym świecie...

Szczęść Boże i pozdrawiam


Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.