Religia, idee, wartości - dojrzewanie duchowe...

Poniżej przedstawiam subiektywny wybór moich najważniejszych tekstów określających mój sens życia...*.

Teksty zostały podzielone na trzy okresy:
1. Okres przed 05-06.06.2010 roku,
2. Okres od  05-06.06.2010 roku do 30.06.2011 roku,
3. Okres od 01-11.07.2011 roku.

Wskazane powyżej daty są moimi duchowymi granicami subiektywnych przeżyć wewnętrznych.  Nie  są one w jakikolwiek sposób granicami pomiędzy przeważaniem w moim życiu dobra bądź zła - przedstawiają natomiast niejako ewaluację mojego światopoglądu ze szczególnym uwzględnieniem mojej życiowej przygody z Bogiem: od głębokiej wiary poprzez odejście od Boga (ateizm, potem agnostycyzm), do momentu ponownego, powolnego i trudnego, przyjęcia go do swego serca...

I. Przed: 05-06.06.2010 roku - czyli agnostycyzm z przeszłą refleksją dawnego życia w wierze... poszukiwanie szczęścia i sensu życia... 
1. GDY NIE MYŚLISZ JESTEŚ NIKIM!  (16.07.2009,
2. ZNACZENIE SŁÓW... (20.07.2009),
3. KOMU POTRZEBNE SĄ WOJNY? (środa, 2 grudnia 2009),
4.  ...ostatnia KAŁUŻA... (sobota, 5 grudnia 2009),
5. NATURA CZŁOWIEKA - EGOIZM! (wtorek, 8 grudnia 2009),
6. NIE MYŚLISZ? JESTEŚ NIKIM!  - czwartek, 17 grudnia 2009,
7. RADOŚCI WSZELAKIEJ I ZADUMY GŁĘBOKIEJ!  - środa, 23 grudnia 2009,
8. NA TEN NOWY ROK 2010 - czwartek, 31 grudnia 2009,
9. SŁOWO BOŻE NA ŚRODĘ POPIELCOWĄ I FINAŁ WOSP!  - poniedziałek, 11 stycznia 2010,
10. Aborcja czy Antykoncepcja? - koniec hipokryzji -  czwartek, 14 stycznia 2010
11. Protestuję i żądam przeprosion od portalu o2! -  (czwartek, 18 lutego 2010),
12. Ziarna i plewy -  niedziela, 11 kwietnia 2010
13. Tchórze...  - niedziela, 9 maja 2010,

II. Okres: od 05-06.06.2010 roku do 30.06.2011 roku - czyli powracanie do źródeł człowieczeństwa oraz  poszukiwanie w sobie dobra i miłości...
1. Ojczyzna to rodzinny dom!  - sobota, 5 czerwca 2010,
2.  Podziękowanie... (dla Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki) - sobota, 5 czerwca 2010
3. Żyjmy prawdziwą pełnią przeżywanych kolejnych dni... (01.07.2010),
4. Małość jest zdolna do podłości... Wielkość jej po prostu nie rozumie...  (02.07.2010),
5. Smutno mi, Boże! - piątek, 6 sierpnia 2010,
6. Myśli szarpane... nicią mojego doświadczenia tkane...  (13.09.2010),
7. Oczywistość konieczności realizacji zamierzonego celu... (15 września 2010),
8. Mam dość mego rzekomego antysemityzmu! Kocham wszystkich z wyjątkiem szubrawców! - 15.09.2010
9. Ciężkie chwile codzienności znikają w chwilach świątecznej radości... - piątek, 24 grudnia 2010,
10. Myśli szarpane... nicią mojego doświadczenia tkane... (2) (27.12.2010),
11. Nie ma słów...  - poniedziałek, 27 grudnia 2010
12. Ubezwłasnowolnieni...  -środa, 16 marca 2011
13. Jan Paweł II - moje pożegnanie dziś.. - sobota, 2 kwietnia 2011
14. Nie ma słów! Jest pamięć i zobowiązanie...-  niedziela, 10 kwietnia 2011
15. "Dwa nagie miecze, czyli Grunwald raz jeszcze" - historyczna impreza charytatywna w Toruniu! -  wtorek, 12 kwietnia 2011,
16. Uwierzmy w szczęście i radość zwycięstwa ... (rzecz o Męce Pańskiej, 23.04.2011)
17.  Nasz Papież! Jego słowa na zawsze... pamiętane czy już zapomniane... - sobota, 30 kwietnia 2011
18. Nowy nasz wspaniały świat a my bezwolnym bydłem znakowanym...  - poniedziałek, 9 maja 2011

III. Okres: od 01-11.07.2011 - czyli odnajdywanie radości i szczęścia z codziennego pozostawiania za sobą śladów dobra, miłości i mądrości... 
1. Szatnia - czyli co kto posiada i w co jest ubrany - wtorek, 12 lipca 2011
2. Największą wartością człowieka jest on sam.... - czwartek, 14 lipca 2011
3. Ułuda wolności w zniewoleniu nikotynizmem...* -  sobota, 16 lipca 2011
4. Kim jesteśmy, jak żyjemy i dokąd zmierzamy? -  czwartek, 21 lipca 2011
5. Dziękuję IM, że Jestem... -  poniedziałek, 1 sierpnia 2011
6. Shoah, czli zagłada - największy holocaust w historii świata... - środa, 3 sierpnia 2011
7. Oremus et pro perfidis Judaeis i dlaczego Polska ginie? -niedziela, 7 sierpnia 2011

 * lista i dokonana klasyfikacja postów nie ma charakteru "zamkniętego" ani ostatecznego...