wtorek, 13 listopada 2012

Nasza niepodległość - o co winniśmy walczyć?

Dwa dni temu czciliśmy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nasz marsz okazał się sukcesem, ale sukcesem będzie przede wszystkim odzyskanie Polski, jej suwerenności i niepodległości. Tą suwerenność musi odzyskać także Europa, jako kontynent zrzeszający niepodległe, narodowe państwa.


Od kilku lat obowiązuje bowiem Konstytucja Europejska zwana dla niepoznaki Traktatem Lizbońskim. Unia Europejska literalnie prawnie stała się państwem federacyjnym z marionetkowym prezydentem i równie egzotyczną na arenie międzynarodowej minister spraw zagranicznych. W takiej formule nie ma miejsca na wolne, suwerenne i niepodległe państwa!

Niestety. Przyjęcie -  w wielu krajach w sposób antydemokratyczny - Traktatu Lizbońskiego  stało się początkiem utraty przez poszczególne kraje ich europejskiej tożsamości.  W sposób płynny wszystkie kraje należące do UE przestawały być suwerenne a najważniejszym elementem utraty tej suwerenności było powolne oddawanie podstawowego atrybutu państwowej niezależności jaką jest możliwość stanowienia własnych praw obowiązujących nadrzędnie na terenie danego kraju!
Do niedawna jeszcze strażnikiem tych resztek suwerenności były konstytucje narodowe jako akty normatywne zakreślające granice wpływu prawa unijnego na prawo danego państwa. Z dniem wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego de facto mamy do czynienia z sytuacją, w której dotychczasowe zapisy w konstytucjach narodowych możemy traktować jako niebyłe, już historyczne. Nasza konstytucja (podobnie jak i innych państw członkowskich) stała się więc martwym aktem prawnym.

Pierwszym, koniecznym i najważniejszym elementem odzyskania dla nas Polski musi więc stać się przyjęcie ustawy o nadrzędności prawa polskiego nad prawem UE! A krokiem niezbędnym aby ten cel osiągnąć jest obalenie dzisiaj rządzących Polską!

Mam nadzieję, że obecny - spowodowany li tylko faktem istnienia UE i waluty Euro - kryzys w Europie sprawi, że powrócimy do Europy wolnych, suwerennych i niepodległych narodów a syjo-lewacko-globalistyczna UE zemrze jak III Rzesza i ZSRR...

P.S.
Ciekawe i ważne przemówienie wygłoszone podczas Marszu NiepodległościZostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.