niedziela, 16 marca 2014

PRL była nielegalna i ważne sprawy dla dzisiejszej Polski!


Kilka refleksji tylko trochę w związku z plebiscytem na Krymie...

Plebiscyt na Krymie przypomina nieco nasze pierwsze powojenne wybory w 1946 (referendum ludowe) i w 1947 (wybory do Sejmu Ustawodawczego), które stały się początkiem PRL-u. Podobnie jak te nasze wybory, również na Krymie głosowanie odbywa się w sytuacji opanowania tego półwyspu przez wojska rządu moskiewskiego i podobnie też Moskwa próbuje wpływać na  rzeczywistość poprzez politykę faktów dokonanych. Podobna jest również reakcja świata zachodniego a raczej brak zdecydowanej jego reakcji i pozwolenie Moskwie na spokojne przyłączenie Krymu do Rosji. Tak samo było z Polską w czasie i po II WŚ. Wydaje się, że już niemal wszyscy najważniejsi przywódcy światowi pogodzili się z faktem utraty przez Ukrainę na rzecz Rosji Krymu tak jak oni wszyscy kiedyś pogodzili się z losem Polski i innych państw tzw. Układu Warszawskiego.

Różnica jest jednak zasadnicza: na Krymie nie ma potrzeby fałszowania dzisiejszej farsy zwanej referendum (większość rosyjska na Krymie będzie głosowała za jego przynależnością do Rosji) natomiast zarówno w 1946 jak i w 1947 roku dokonano sfałszowania głosowań i wyborów w Polsce.

Właśnie PRL jako quasi państwo mogło funkcjonować prawnie dzięki tym pierwszym, sfałszowanym wyborom powojennym.... bowiem w 1947 roku - według różnych szacunków - aż 70% polskiego społeczeństwa wypowiedziało się przeciw władzy ludowej. Sowieci z NKWD wraz z polskimi komunistycznymi zdrajcami (niestety w większości pochodzenia syjonistycznego - Stalin wykorzystywał ich znając jak bardzo są antypolscy) fałszując owe wybory starali się przekonać świat, że słuszny był powojenny jego podział pomiędzy zwycięskie w II WŚ mocarstwa i że nowe, komunistyczne państwo wypełnia międzynarodowe zobowiązania zawarte w tragicznej dla nas konferencji jałtańskiej (zwanej konferencją krymską - sic!). Z tego punktu widzenia powstałe na fałszu PRL było prawnie nielegalne i tak winno być traktowane obecnie przez wolną Polskę. Zaś partia komunistyczna winna być traktowana jako organizacja przestępcza, ludobójcza i antyludzka, podobnie jak komunizm powinien być międzynarodowo zrównany z nazizmem jako system ludobójczy i antyludzki.

Jeżeliby uznać komunizm za nielegalny i za zbrodnię przeciw ludzkości to należałoby od komunistów żądać odszkodowań i zadośćuczynienia za doznane od nich krzywdy, szczególnie te wojenne (wywózki i morderstwa Polaków w latach 1939-1941, Katyń 1940 roku), ale też i powojenne, których eskalacja występowała w latach 1944 -1956 i 1981-1989). W latach 1939-1941 komuniści wysłali ponad 300 tys. Polaków  (1,3 mln osób wedle Związku Sybiraków) patriotów na Syberię. W latach 1944-1956 zamordowano setki tysięcy (300 tys. ?) patriotów (AK, WiN,  NSZ i inni). W latach 1981-1983 wyemigrowało około 1,5 mln osób I Solidarności zmuszonych do emigracji przez Wolskiego i część różowej opozycji. .

Winniśmy ścigać zbrodniarzy komunistycznych, którzy mordowali i niszczyli duchowo Polaków tak jak ścigają swoich niemieckich, hitlerowskich oprawców Żydzi: do końca i do grobowej deski! Nie tylko winniśmy wzorować się na Żydach w kwestii ścigania ich hitlerowskich oprawców. Oprócz ścigania zbrodniarzy komunistycznych, którzy mordowali i niszczyli najznamienitszych Polaków w latach 1939-1941 i 1944-1989 możemy także od Żydów uczyć się współczesnego, nacjonalistycznego patriotyzmu, oczywiście mając jako odniesienie naszą ukochaną Polskę. Tak jak Żydzi winniśmy być narodowymi nacjonalistami... a wtedy nikt nam nie zarzuci jakiegoś faszyzmu... wszak będziemy wzorować się na powszechnie szanowanych Żydach. Nie wolno nam oczywiście przenosić na grunt Polski obcych nam wartości i zachowań, czyli traktowaniu innych nacji jako podludzi (bydło) lub też np. nie możemy sobie pozwolić na budowę jakichś więzień (gett) dla innych nacji. Zresztą od zawsze Polska była i jest narodowo tolerancyjna a bajdurzenie o jej np. antysemityzmie jest kreowane tylko i wyłącznie ze względów majątkowych (mityczne 65 mld odszkodowań dla Żydów) czy też ze względów terytorialnych (budowa mitycznej Judeopolonii).

Należałoby także rozliczyć fałszywą i zdradliwą tzw. "konstruktywną, różową opozycję", która doprowadziła do okrągłostołowej zdrady narodowej i przez ostatnie 25 lat wpływa destrukcyjnie na losy naszej Ojczyzny, czego dowodem jest masowa emigracja z Polski młodych ludzi, niszczenie polskiej gospodarki i uzależnianie jej od obcych właścicieli, niebotyczne zadłużanie Polski, obniżanie poziomu wykształcenia a także niszczenie jej zdolności obronnych. Musimy ich rozliczyć wszystkich za te 25 lat: za tych młodych i zdolnych, którzy emigrują nie widząc swojej przyszłości w Polsce (w latach 2004-2013 wyemigrowało przeszło 2,2 mln młodych i zdolnych ludzi za granicę - czyż nie jest to celowe obniżanie liczebności i rozrodczości Polaków a także jej potencjału intelektualnego?), za systematyczne niszczenie Polski poprzez jej degradację gospodarczą, pauperyzację, zubażanie społeczeństwa i jego atomizację, rozbijanie rodziny jako fundamentu rozwoju społecznego, promowanie postmodernistycznych wartości, manipulowanie ludźmi, zniewalanie ich kredytem, niszczenie wszelkich zalążków polskiego, narodowego patriotyzmu, oczernianie Polski o antysemityzm, depopulację Polaków. Cała ta odpowiedzialna za to wszystko ferajna dzisiaj rządzi Polską, albo bezpośrednio, albo pośrednio z tzw. "cienia", z którego wyłaniają się też chyba dawne służby WSI...

Polacy winni poznać prawdę o Magdalence i Okrągłym Stole. Poznać zakres zdrady narodowej, przy czym warto się zastanowić czy najważniejsi uczestnicy obrad OS po stronie tzw. opozycji byli faktycznie zdrajcami czy tylko wykonawcami żądań ich etnicznych pobratymców, najczęściej reprezentowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe i stowarzyszenia towarzyskie...

Musimy wyjaśnić też dlaczego np. B. Geremek w grudniu 1981 roku był skłonny "wyrazić zgodę" na wprowadzenie przez Wolskiego Stanu Wojennego i utrzymanie później Solidarności bez narodowych i patriotycznych, propolskich osób oraz elementów wyrażonych np. "Matką Boską w klapie" (zob.: Towarzysz Generał idzie na wojnę) oraz jaką rolę w degradacji i niszczeniu Solidarności a tym samym naszej Ojczyzny odegrali (jeżeli faktycznie tak było) masoni rytu szkockiego o czym szeroko pisze w swoich książkach dr. S. Krajski.

Warto też poznać prawdę na temat działalności w Polsce różnych niepolskich fundacji jak np. Fundacja Stefana Batorego (założona przez G. Sorosa), Fundacja Dawida Rockefellera „wspierająca” rozwój polskiej wsi czy też Fundacja Rothschilda – The Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe. Musimy się też dowiedzieć czy prawdą jest to, że w sprawie "rozwoju" polskiej wsi Dawid Rockefeller spotkał się w USA we wrześniu 1985 r. z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Bowiem z portalu „Patriotyczny Ruch Polski” dowiadujemy się, że Rockefeller zaczął wspierać Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), by zmniejszyć na wsi wpływy Kościoła (za: http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=8948&Itemid=56; http://krajskiomasonerii.neon24.pl/post/105027,fundacje-masonska-manipulacja).Ciekawe o czym jeszcze (jeżeli jest to prawda) wtedy Wolski rozmawiał z Rockefellerem? Może o tym jak przeprowadzić w Polsce zmianę ustroju z komunistycznego na kapitalistyczny, ale tak, żeby ostatecznie (w długim okresie czasu) wielkie instytucje finansowe i międzynarodowe koncerny zyskały najwięcej, przy jednoczesnym bogaceniu się dawnej nomenklatury? Może faktycznie tak było, że Wolski był tylko wykonawcą poleceń różnych Rockefellerów, Rothschildów, Wartburgów czy Morganów, skoro dzisiaj niemal wszystkie dawniej polskie banki i największe dawniej polskie przedsiębiorstwa są bezpośrednio i pośrednio w ich rękach?

Musimy także poznać pełną prawdę o prawdopodobnym mordzie pod Smoleńskiem. Kto i dlaczego dokonał tego zamachu? Komu na nim najbardziej zależało? Kto na nim najwięcej zyskał?

Reasumując. Jest wiele kwestii teraźniejszych i historycznych, które Polacy muszą prawdziwie poznać i je sprawiedliwie rozliczyć. Bez tego - jako podstawy - nie będzie możliwa przyszła budowa naprawdę wolnej i suwerennej Polski, której dzisiaj może grozić kolejny rozbiór pomiędzy zniemczoną UE a Rosję (obym był złym prorokiem!).


Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ kjahog@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.