piątek, 20 stycznia 2012

Komisja J. Millera - absurdalny, nieistotny i kłamliwy twór obłudnej groteski!

Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP), która zajmuje się wyjaśnieniem okoliczności tragedii smoleńskiej (a szczególnie jej przyczynami) jest dal jej wyjaśnienia całkowicie zbędna i nieprzydatna.

Jej absurdalność polega na oczywistym fakcie, iż przedmiotowo zajmuje się badaniem nie tragedii smoleńskiej, ale badaniem raportu przygotowanego wcześniej przez rosyjską Komisję MAK i analizowaniem informacji przekazywanych przez Sowietów z miejsca tragedii. Wygląda to mniej więcej tak, jakby np. policjanci badali okoliczności i przyczyny zabójstwa dokonanego przez nieznaną osobę na podstawie relacji z oględzin zwłok i miejsca wypadku dokonaną przez gospodarza domu, w którym dokonano zabójstwa... Albo też np. dokonywalibyśmy - opierając się jedynie na relacjach przyjaciół - opisu smaku wspaniałej potrawy nigdy jej nie posmakowawszy...

Wszelkie prezentowane wobec tego przez ową komisję fakty, wnioski, przypuszczenia i hipotezy należy uznać jako nieistotne oraz fałszywe i kłamliwe. Ponadto komisja w sposób nieuprawniony określa samo zdarzenie,  podczas którego doszło do tragedii, jako lot cywilny a był to typowy lot wojskowy o charakterze państwowym.

Powyższe fakty implikują zaś do nazwania tej komisji za obłudną i powołaną jedynie w celu ochrony interesów obecnie miłościwie nam rządzących.  Ponadto jej jednoczesny tragizm i komizm przejawiający się m.in. podejmowaniem prób: celowego urealniania fałszywego świata wirtualnego oraz kreacji rzeczywistości (dowodów) na poparcie założonych a'priori tez (przyczyn katastrofy) predestynuje także do nazwania jej po prostu groteskową...

Reasumując... należy uznać za bezprzedmiotową dyskusję na temat wyników prac przeszacownej komisji przeszacownego J. Millera i skupić się na istotnej przyczynie, która pozwala określić ją jako absurdalny, nieistotny i kłamliwy twór obłudnej groteski. A przyczyną tą jest jeden człowiek, t.j. Premier Rzeczpospolitej Polskiej – przeszacowny Pan Donald Tusk i jego dwie decyzje:

– rozdzielenie - związanej z uczczeniem 70 Rocznicy Ludobójstwa dokonanego na Polakach przez Rosję Sowiecką - państwowej wizyty władz Polski w Katyniu  na dwie: rządową i prezydencką,
– dobrowolne oraz godzące w żywotne interesy RP oddanie prowadzenia śledztwa w sprawie tragedii smoleńskiej przedstawicielom jednego tylko, innego kraju a dodatkowo kraju, na terenie którego nastąpiła tragedia polskiego, państwowego samolotu wojskowego.

Sądzę, że pełny i obiektywny raport przygotowany np. przez powołaną Państwową Komisję Śledczą badającą okoliczności podjęcia przez Premiera D. Tuska tych decyzji, stałby się jednocześnie pełnym i obiektywnym wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn tragedii smoleńskiej.

Pozdrawiam

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ kjahog@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.