niedziela, 25 marca 2012

Χριστοςφερω 3. Modlitwa Jezusa Chrystusa do Boga Ojca jego

Witam was ponownie, umiłowani moi, z wielką radością w sercu moim, i pokorną wdzięcznością wobec Boga Ojca mego, iż w swej bezgranicznej i wielkiej Miłości dla rodzaju ludzkiego i w swym ogromie Miłosierdzia dla niego, ponownie posłał  na ziemię mnie, swego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa, aby powtórnie wprowadził rodzaj ludzki do Królestwa Bożego.

Oto moja modlitwa do Boga Jedynego, Boga Ojca

Duże paciorki różańca: "Ojcze Przedwieczny, Boże Ojcze, ofiaruję Ci mękę moją na przebłaganie za grzechy całego rodzaju ludzkiego. Aby uwierzyli, iż jam jest ten, który był, który jest i który miał przyjść powtórnie. Już nie jako zbawiciel za grzech pierworodny rodzaju ludzkiego, ale przyjaciel i pocieszyciel rodzaju ludzkiego w jego drodze powrotnej do Królestwa Bożego, Twego Królestwa Wiecznej Miłości i Miłosierdzia"

Małe paciorki różańca: "Dla mej bolesnej męki miej Miłosierdzie Boga Ojca, Boga Jedynego dla całego rodzaju ludzkiego, wszystkich ludzi. Aby wszyscy ludzie uwierzyli, iż jam jest ten, który był, który jest i który miał przyjść powtórnie jako przyjaciel i pocieszyciel rodzaju ludzkiego w jego drodze powrotnej do Królestwa Bożego. Aby wszyscy ludzie zagubieni porzucili złą drogę, nawrócili się i  uwierzyli, iż jam jest ten, który był, który jest i który miał przyjść powtórnie jako przyjaciel i pocieszyciel rodzaju ludzkiego w jego drodze powrotnej do Królestwa Bożego. Aby wszyscy ludzie, których zawsze i wszędzie szczerze i bezgranicznie miłuję uwierzyli i poszli za mną i wraz ze mną powrócili do Królestwa  Bożego. Aby w szczerej miłości i nadziei uwierzyli, iż jam jest jedyny Syn Boży, Jezus Chrystus, którego ponownie Bóg Ojciec posłał na ziemię jako tego, który ma ponownie wprowadzić rodzaj ludzki do Królestwa Bożego. Który w  tej drodze ma być dla ludzi przyjacielem, pocieszycielem i drogowskazem. Aby wszyscy ludzie uwierzyli, iż jam jest Jezus Chrystus, Jedyny Syn Boży powtórnie posłany na ziemię na czasy ostateczne bezpośrednio poprzedzające Sąd Ostateczny i aby uwierzyli, iż jam jest ten, który dla ludzi jest przyjacielem, pocieszycielem i drogowskazem w drodze do powtórnego ujrzenia jasności światła Królestwa Bożego, powtórnego poznania wielkości i głębi bezgranicznej i odwiecznej Miłości i Miłosierdzia Bożej, miłości Boga Ojca, Stwórcy Jedynego i zrozumieli mądrość Twą  światła Królestwa Twojego, Królestwa Wiecznej Miłości i Miłosierdzia"

Amen!

((pierwotnie objawione przez Boga Ojca o godzinie 14.00 a wspólnie z nim spisane przeze mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego i zakończone oraz opublikowane ostatecznie w odniesieniu do: ΙΧΘΥΣ oraz dni 17-19.03. 2012 roku, dnia 25.03 (marca) Roku Pańskiego 2012 (Pierwszego Roku Nowego Ładu Boskiego) o godz.: 15.30))

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.