poniedziałek, 4 lutego 2013

Skupiajmy się na rzeczach istotnych dla Polski!

Ostatnie medialne wydarzenia ze związkami partnerskimi i A. Grodzko oraz pomniejszych wiele innych można w dużej części tłumaczyć chęcią rządu do odwrócenia uwagi Polaków od rzeczy ważnych i istotnych dla ich życia teraz i w przyszłości. Oczywiście sprawy moralno-etyczne są bardzo ważne, ale one – w takim kształcie w jakim się pojawiły i w takim czasie w jakim się pojawiły – w ogóle nie powinny zaistnieć w polskiej, chrześcijańskiej przestrzeni publicznej. A skoro się tu i teraz pojawiły, i tylko tym żyją mediodajnie, to najpewniej mają na celu odwrócenie naszej uwagi od rzeczy istotniejszych dla naszej Ojczyzny!

W międzyczasie bowiem sejm zezwolił na sprzedaż polskiego Lotosu odrzucając obywatelski projekt jego obrony, rząd sprzedał kolejny pakiet akcji banku PKO BP, GUS poinformował o załamaniu gospodarczym i spadku produkcji przemysłowej o 10% oraz o rosnącym - dziś już 14% (2,2 mln osób) - bezrobociu, w  zastraszającym tempie rośnie dług publiczny a system ochrony zdrowia obywateli staje się niewydolny, w pośpiechu wyprzedaje się resztki majątku narodowego [1], prokuratura orzekła o braku winy gen. Błasika i tym samym  zdezawuowała niemal całkowicie treści raportu MAK i Komisji Millera o przyczynach katastrofy smoleńskiej, film A. Gargas "Anatomia Upadku" pokazał nowe fakty już całkowicie kompromitujące ustalenia obydwu w/w komisji, w Europie dyskutuje się o możliwości wyjścia UK z UE...

Ponadto - o czym pisałem wczoraj [2]  już niedługo możliwym będzie pacyfikowanie polskich protestów przez  zagranicznych funkcjonariuszy służb publicznych, które mogą zostać o to poproszone przez stronę polską. Twierdzę, że ten projekt ustawy jest jednym z najbardziej niebezpiecznych i o którym winno sie teraz dyskutować i dążyć do jego zaniechania.

Dodatkowo w połowie lutego D. Tusk zamierza przeforsować wejście Polski do paktu fiskalnego, co dla nas może zakończyć się ciężkim kryzysem gospodarczym i z przyjęcia którego ponosić będziemy jedynie dodatkowe koszty. Nie zaprzestano też działań zmierzających do wprowadzenia Polski do walutowej strefy Euro, co w dobie kryzysu i faktu, że pierwotnie jedną z jego przyczyn było właśnie wprowadzenie Euro, wydaje się szaleńczym pomysłem.  [zob. 3]

Dzisiaj zaś natrafiłem na informację, że "jeszcze w tym kwartale rząd zajmie się nowelizacją ustawy, która umożliwi otwartym funduszom emerytalnym wytransferowanie za granicę 30 proc. pieniędzy zgromadzonych na nasze emerytury. Obecnie powszechne towarzystwa emerytalne, które zarządzają OFE, mogą lokować za granicą jedynie do 5 proc" [4]. Oznacza to, że z Polski może zostać wytransferowane za granicę 75 mld zł. "To kwota dwukrotnie większa od deficytu budżetowego zaplanowanego na ten rok (...) W wypadku zwiększenia limitu do 30 proc. inwestycje OFE poza Polską zdecydowanie wzrosną. Ryzyko wytransferowania środków za granicę jest tym większe, że w akcjonariacie PTE obecni są zagraniczni udziałowcy, m.in. zachodnie banki (...) Większe zaangażowanie funduszy emerytalnych za granicą może też pogłębić finansowe problemy państwa. Otwarte fundusze emerytalne kupują polskie obligacje, finansując w ten sposób deficyt budżetowy. Według KNF we wrześniu 2012 r. w portfelach OFE papiery skarbowe stanowiły 47 proc" [4]. Okazuje się, że rząd zamierza wynagrodzić OFE zmniejszenie o 5% składki do nich płaconej przez ZUS
i pozwolić tym samym na ratowanie pogrążanych w kryzysie krajów starej unii (i nie tylko) pieniędzmi Polaków.

A w tle przecież gorący okres naszych negocjacji dotyczących unijnego budżetu na lata 2014-2020, gdzie już w "przedbiegach" (obcięcie funduszy na drogi) straciliśmy wiele z naszych atutów negocjacyjnych [5].

Zastanawiam się jak długo jeszcze pozwolimy się tak manipulować i kiedy w Polsce zacznie się prawdziwa medialno-polityczna debata publiczna o najbardziej istotnych sprawach dla Polski. Niestety wydaje mi się, że może to nastąpić tylko wtedy, gdy obalimy obecnych włodarzy naszej Ojczyzny.

[1] http://krzysztofjaw.blogspot.com/2012/12/dzika-wyprzedaz-resztek-majatku.html
http://naszeblogi.pl/35997-potrafia-tylko-wyprzedawac-majatek-narodowy

[2] http://krzysztofjaw.blogspot.com/2013/02/czyzby-szykowali-sie-do-nowego-stanu.html
[3]
[4] http://niezalezna.pl/38031-unia-wyciaga-rece-po-nasze-emerytury
[5] http://naszeblogi.pl/36094-zablokowanie-srodkow-na-drogi-zle-wrozy-naszym-negocjacjomZostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.