poniedziałek, 13 września 2010

Zmiana elit, Solidarność i oskarżenie III RP o gigantyczną wprost NIEUDOLNOŚĆ!

Witam serdecznie

Niniejszym OSKARŻAM III RP a przede wszystkim jej elity o gigantyczną wprost nieudolność gospodarowania, która doprowadza powoli polska substancję narodową do bankructwa (upadłości) i utraty dalszego sensu bytu państwowego jakim jest Polska, Nasza Ojczyzna!

Kwestią  dyskusyjną jest czy była to nieudolność endogenna (wyniesiona pierwotnie z chorego systemu komunistycznego) czy też nieudolność mająca znamiona zamierzonej celowości jej istnienia.

Jeżeli byśmy mieli do czynienia z pierwszym typem to stan majątku narodowego w roku 1989 (pierwotny i założycielski III RP) winien być bliski zeru a Polska winna chylić się ku bankructwu!.

Czy tak było? Otóż nie! Polska w 1989 roku dysponowała wielokrotnie wyższym relatywnie majątkiem niż obecnie, gdzie teraz ten majątek ma poziom właśnie równy niemal zeru. Co ja mówię? Przecież nie zeru a wartości ujemnej w postaci naszego zadłużenia zagranicznego (ok. 250 mld USD - Gierek zadłużył Polskę na około 12 mld USD kapitału i 12 mld USD opłat i odsetek) i długu publicznego wynoszącego około 700 mld złotych (w 1989 około 28 mld zł - wg urealnionej jednostki płatniczej).

Proszę zauważyć: w przeciągu 20 lat nasz dług zagraniczny wzrósł 10 krotnie (1000%) a dług publiczny 25 krotnie (25 000%).

Wartości wskazane POwyżej są PO prostu i na POważnie wprost porażające! STąd OSkarżam III RP właśnie o gigantyczną wprost nieudolność gosPOdarowania oraz wykluczam a POsteriori jej endogenność!

Innymi słowy twierdzę, że owa nieudolność ma wszelkie znamiona zamierzonej celowości jej istnienia!

Pytam więc nasze kochane i szanowne elity postokrągłostołowe:

DLACZEGO DOPUŚCILIŚCIE DO BANKRUCTWA MOJĄ OJCZYZNĘ - NAJJAŚNIEJSZĄ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ?

DLACZEGO SPRZEDALIŚCIE JEJ MAJĄTEK? DLACZEGO JĄ WYPRZEDALIŚCIE PO ZANIŻONYCH CENACH A TYM SAMYM POZWOLILIŚCIE JEJ UPAŚĆ?

A przecież mieliście cały arsenał metod i środków prowadzenia skutecznej i efektywnej ekonomicznie walki konkurencyjnej!

Pisałem dzisiaj w poście popołudniowym m.in.:

"Innym kryterium wyodrębniania strategii konkurencji jest kryterium charakteru działań i stosunku przedsiębiorstwa do konkurencji. Biorąc powyższe pod uwagę możemy wyodrębnić (...):

1. Strategie obronne, polegające na obronie swojej pozycji, udziału w rynku, przed konkurentami. Stosują tą strategię firmy będące liderami na rynku (...). Strategie obronne mogą mieć charakter:
- zapobiegania poczynaniom konkurentów, poprzez tworzenie barier wejścia i manifestację silnego odwetu,
- reakcji na działania konkurentów w formie przeskakiwania atakującego rywala lub podjęcia z nim ostrej walki konkurencyjnej (cenowej i pozacenowej)

2. Strategie atakujące, których celem jest zwiększanie udziału lub utrzymanie się na rynku. Ogólnie można wyróżnić tutaj (207):
-strategię frontalnego ataku,
-strategię naśladownictwa,
-strategię luk rynkowych (nisz),
-strategię walki szarpanej,
-strategię rozwoju zewnętrznego (kooperacji)"

Źródło: fragment mojej własnej pracy magisterskiej z 1993 roku

Mieliście cały arsenał strategii obronnych i ewentualnie atakujących lub też ich mieszaniny metodycznej a pozwoliliście konkurentom zewnętrznym na skuteczne i frontalne stosowanie strategii atakującej w postaci strategii rozwoju zewnętrznego (kooperacji). Za tą ostatnią strategią przecież nie kryje się nic innego jak frontalny atak poprzez przejęcia firm polskich i ich wewnętrznej asymilacji oraz tym samym likwidacji.
Właśnie w taki sposób firmy zagraniczne wykupiły polskie firmy: atak, skuteczne przejęcie (zakup udziałów wpierw w małych ilościach by ostatecznie długookresowo przejąć kontrolę nad całą firmą i ją wchłonąć - efekt: firmy polskiej nie ma!!!).

I tylko mi nie mówcie, że nie posiadaliście odpowiedniej wiedzy do skutecznej obrony! Ja swoją pracę magisterską pisałem w 1993 roku, więc już wtedy w Polsce istniała wystarczająca ilość odpowiedniej literatury by skorzystać z jej zasobów (a były i też książki zagraniczne lub też wystarczała sama wcześniejsza obserwacja działań i świata zachodniego)!

Argumentów przeciw Wam można wytoczyć jeszcze wiele, ale do mojego oskarżenia wystarczy tylko owa gigantyczna nieudolność gospodarowania.

W normalnej firmie Zarząd i Rada Nadzorcza, dyrektorzy i cały top managent (a nawet medium management) byliby już dawno wyrzuceni na zbity pysk!!!

Elity III RP! Wasz czas już się skończył! Może nowe elity będą litościwe i was tylko pognają w końcu na ten Magagaskar lub lasy Amazonii. Ale musicie zrezygnować sami i to gremialnie podać się do dymisji! Natychmuast! Tego oczekuje oo Was 8  milionów świadomych pracowników, którzy jeszcze chcą uratować resztki majątku, utrzymać miejsca pracy i ropociąg długookresową odbudowę oraz rozbudowę swoich firm i tej największej  - Polski!. Nowe elity może okażą się znów litościwe i część z Was i tych waszych wiernych oddanych, pracujących dla Was gremialnie (podobno młodych i wykształconych oraz radosnych i kolorowych) zatrudnią...., ale tylko ewentualnie może do prac prostych jako wyrobników. Z czasem możecie oczywiście też awansować...

Wiem, że to tak trudno... ale miejcie na względzie reakcję tych, którzy zamierzają budować... Wasz Naczelny został wybuczany!!!!

Pozdrawiam

P.S.
Tekst niniejszy zainspirowany został obchodami 30 Rocznicy Powstania I Solidarności i ku pokrzepieniu obecnej, III Solidarności oraz 8 milionów głosujących na dra Jarosława Kaczyńskiego!
ZOSTAW ZA SOBĄ MĄDROŚCI ŚLAD... http://krzysztofjaw.blogspot.com/ kjahog@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.