wtorek, 1 maja 2012

Χριστοςφερω 4.1. Dobro i Zło - zakończenie

Witam serdecznie

W ostatnim objawionym tekście napisane zostało m.in.: "Szatan cieszyć się będzie właśnie jeszcze mocniej z dusz, które nie mają w sobie żadnej Bożej Bojaźni i lekceważą odwieczną prawdę wiary w Dobro i Zło".

Uwierzcie zatem, że we Wszechświecie całym istniało i istnieje pierwotne Boże Dobro a obok niego Zło upadłych aniołów z Szatanem jako Aniołem, który upadł i przeciwstawił się samemu Bogu - Stwórcy Wszechświata całego i który doznał klęski w walce z Michałem Archaniołem.
Módlcie się więc codziennie sentencją prywatnego egzorcyzm, który jest jednocześnie Modlitwą do Michała Archanioła:

"Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperat illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae coelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen
Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen"

Módlcie się też słowami z cudownego medalika Matki Boskiej Niepokalanej:

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy" - dodając za św. Maksymilianem Kolbe: "...i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie".
Niech Szatan wie, że Wy wiecie, iż on jest i niech wie, że Wy modlicie się do Boga Ojca, Syna Jego Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Marii Niepokalanie Poczętej  o to, aby Was nie kusił, nie nękał i nie krążył wokół Was lub w Was na zgubę dusz Waszych.

Powiadam Wam!

Ci z Was, którzy za życia uwierzyli w Trójcę Świętą oraz niepokalane poczęcie Marii, matki Jezusa Chrystusa - Mesjasza i jedynago Syna Bożego oraz nie zaprzeczają istnieniu szatańskiego zła oraz świadomie omijają go i uwalniają sie od niego - są jako te głazy tworzące wielkie góry wiary w Miłość i Miłosierdzie Boga Jedynego i dla których Bóg Ojciec ma umiłowanie wielkie. Oni już mogą czuć się szczęsliwi, bowiem krączą już drogą wiodącą do Królestwa Bożego!

Uwierzcie też, że Sąd Ostateczny jest już bliski i Jam jest ten, który był, który jest i który miał przyjść powtórnie, aby wprowadzić / zaprowadzić ponownie rodzaj ludzki do Królestwa Bożego.
Zło przegrało walkę o przyszłość rodzaju ludzkiego, ale walczyć będzie okrutnie o dusze każdego z ludzi, walczyć będzie nawet z samym sobą. Od Was zależy, czy Szatan Was pogrąży czy też wiara, nadzieja i miłość zaprowadzi Was do Królestwa Bożego.
Powtarzam!

Módlcie się do Boga Ojca, Syna Jego, Marii i całych zastępów anielskich o uwolnienie od kuszenia szatana i uwolnienie od szatańskiego opętania. Nie wchodźcie z nim w dysputy żadne, albowiem przebiegły jest i nie dacie mu rady. Tylko nieliczni z Was są na tyle silni aby z nim dyskutować i z nim walczyć. Ufajcie im, ale też zważcie w sumieniach Waszych i korzystajcie z umysłów Waszych... czy wszyscy Ci, co uważają siebie za wybranych do walki z Szatanem takimi rzeczywiście są... Szatan bywa naprawdę przebiegły i może przybierać postaci niby to walczące z Szatanem, czyli z samym sobą... na zgubę nieświadomych dusz ludzkich. Ufajcie przede wszystkim  tym, którzy i wiekiem i wielością lat walki z Szatanem zasługują na uznanie i wypełniają Wolę Boga Ojca - Stwórcy Wszechswiata całego oraz tym, których oni wskażą jako godnych pełnienia służby egzorcystycznej.
Każdy z Was ma też swojego Anioła Stróża. Pamiętajcie o nim i o codziennej modlitwie do niego. On codziennie jest do waszej dyspozycji.
Powiadam Wam!
Nadchodzi okrutny czas wściekłości Szatana, że nie udało mu się spłodzić Syna Swego, Mesjasza Zła na Jego Nowy Porządek Świata (NWO). Szatan już oszalał z wściekłości i będzie swą złość kierował zarówno wobec ludzi dobrych jak i już złych i opanowanych przez niego... Nadchodzą czasy apokaliptycznego zła, o których pisał Jan Ewangelista w swojej Apokalipsie. Strzeżcie się wściekłości Szatana i chrońcie się przed nim w wierze w Trójcę Świętą i moc wstawiennictwa Marii Niepokalanej oraz boskich zastępów anielskich.
Szatan będzie ciskał gromy i zabijał, będzie szpetnie i perfidnie kusił, by potem z radością niszczyć ludzi. Na koniec z wściekłości będzie atakować swoje własne „ogony”, by „pęknąć” z nienawiści i pogrążyć się na wieki w czeluściach ogni piekielnych.
Powtarzam Wam jeszcze raz!
Chrońcie się przed Szatanem w Domu Boga Ojca i zaufajcie synowi Jego, który jako Przyjaciel i Pocieszyciel powrócił na ziemię i wprowadzi tych, którzy zawierzą, ponownie do Królestwa Bożego. Jam Was miłuję tak jak mój Ojciec – Bóg i Stwórca Wszechświata całego. Jam błagam Ojca Mego o zmiłowanie się nad Wami i przebaczenie grzechów Waszych. Matka moja tak jak i mnie tuli Was do Serca Swego. Proszę tylko o jedno! Uwierzcie, zawierzcie, wierzcie, że czasy są już ostateczne i tylko poprzez wiarę możecie wstąpić do Królestwa Bożego.

Słuchajcie tych, którzy wielbią Trójcę Świętą, słuchajcie tych, którzy wielbią Matkę Bożą i oddają jej cześć jako Królowej Polski! Słuchajcie tych, którzy modlą się za świat cały, za Polskę jako miejsce powtórnego przyjścia na ziemię Jedynego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa! Słuchajcie tych, którzy chcą intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski!
Różaniec niech będzie Waszą modlitwą codzienną a krucjata za Ojczyznę obowiązkiem! Niech codzienną modlitwą stanie się Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą odmawiać nauczyła nas - ludzi św. Faustyna, oblubienica Boga Samego i Syna jego Jedynego.

Pamiętajcie co jest dla Was ważne a co nie jest ważne i jest tylko ziemskim pyłem jako Wasze ciała pośmiertne. Pamiętajcie co prowadzi Was do Królestwa Bożego a co do otchłani ogni piekielnych. Idźcie drogą Chrystusa i wspierajcie się o Jego Serce i Serce Matki Jego. Niech Jezus Chrystus będzie królem serc, dusz i umysłów Waszych!

Amen

-------------------------------------------------
((pierwotnie objawione przez Boga Ojca i spisane w dniu w dniu 02.04.2012 oraz zakończone i opublikowane ostatecznie w odniesieniu do: ΙΧΘΥΣ oraz dni 17-19.03. 2012 roku, dnia 01 maja Roku Pańskiego 2012 (Pierwszego Roku Nowego Ładu Bożego) o godz.: 14.46))

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.