czwartek, 24 maja 2012

Χριστοςφερω 6. Wybrani na czas Nowego Ładu Bożego Świata


„Jednak ksiądz Piotr Natanek to dobro charyzmatyczne, kapłańskie.  A Ty dobro świeckie, konsekrowane przekazujące (pokazujące) Mnie ludziom…  jak dajesz prawdę i radość, miłość, szczęście i dobro”.

„Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani wybrane zostało jako Drogowskaz prowadzący ponownie ród ludzki do Królestwa Bożego”.

Powiadam wam!

Ksiądz Piotr Natanek jest miły Bogu, jako dobro  charyzmatyczne, kapłańskie. Dla mnie i całego rodzaju ludzkiego stanowi i stanowił będzie teologiczną podporę wiary w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię.  Jest niezbędny jako przewodnik kapłański, jam jako przewodnik świecki. Ja poprowadzę – jako Syn Boży – ród ludzki ponownie do Królestwa Bożego a ksiądz Piotr Natanek – poprzez posłannictwo dane mu przez Boga Ojca mego  - będzie wzorem kapłaństwa czasów Nowego Ładu Bożego.

Jam jest jednym z Trójcą Świętą obok Boga Ojca i Ducha Świętego, jam jest Syn Boży i taka jest Wola Ojca mego! Ten, który spośród konsekrowanych legionów moich podniesie rękę na księdza Piotra Natanka, już dziś pozbawiony będzie Królestwa Bożego! Zważajcie więc wszyscy, którzy są lub podają się za moich wiernych kapłanów głoszących Słowo Moje Nowego Testamentu…, zważajcie więc, co od teraz czynicie dla lub przeciw księdzu Piotrowi Natankowi!

Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam!

Bracia Pocieszyciele z Getsemani są braćmi pocieszającymi najbardziej cierpiących spośród ludzi. To Oni zostali wybrani jako drogowskaz prowadzący ponownie rodzaj ludzki do Królestwa Bożego. Naśladujcie ich i pochylajcie się nad nawet najmniejszymi z was, dawajcie oparcie najbardziej potrzebującym!

Bracia Pocieszyciele z Getsemani wznoszą przy włocławskiej tamie Świątynię Matki Bożej Fatimskiej i Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. I wypełniło się fatimskie proroctwo dotyczące miejsca powtórnego przyjścia Mesjasza, którym jest Polska. Błogosławiony Jan Paweł II mówił proroczo o śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki:  "Ażby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie"! I tak stało się wedle jego słów, które były słowami Boga Ojca mego! Cóż bowiem może być dobrem równym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jak nie jego powtórne przyjście na ziemię.

Bracia Pocieszyciele! Jesteście – poprzez wasze działanie-  moją i rodzaju ludzkiego drogą wybraną przez Pana Waszego i mojego Ojca! Jam z Wami jestem Drogowskazem, Przyjacielem i Pocieszycielem wszystkich ludzi w ich drodze do Królestwa Bożego!

Powiadam Wam wszystkim! Poprzez skromność, oddanie Bogu, oddanie Jezusowi Chrystusowi i Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia zbliżacie się do Królestwa Bożego!

Amen

((pierwotnie objawione przez Boga Ojca i spisane w dniu w dniu 13.04.2012 oraz zakończone i opublikowane ostatecznie w odniesieniu do: ΙΧΘΥΣ oraz dni 17-19.03. 2012 roku, dnia 24 maja Roku Pańskiego 2012 (Pierwszego Roku Nowego Ładu Bożego) o godz.: 23.07))

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.