czwartek, 3 maja 2012

Χριστοςφερω 5. Proroctwo i wiara

Witam serdecznie

Zaprawdę powiadam Wam!

Ci, co uwierzyli nie poznawszy mnie w swoim ziemskim życiu już są zbawieni i zasiadają przed obliczem Boga Ojca w Jego Królestwie Bożym.

Jakże bolało Miłosierne Serce Ojca Mego, gdy Ci, co winni mnie uznać jako jedynego Syna Jego, odrzucili mnie za swojego ziemskiego życia i skazali mnie na okrutną krzyżową śmierć, która jednak w boskich zamysłach Boga Ojca mego stała się dla rodzaju ludzkiego zbawienna i zmazująca grzech pierworodny Ewy i Adama.

Dobry Bóg dał ludziom wolę, aby kroczyli jego drogą... Niestety, wielu go zawiodło, w tym potomkowie ludu Izraela, Abrahama i Dawida, którzy zinterpretowali jego słowa opatrznie i uzurpatorsko przypisali sobie podmiotową rolę wykonawców Jego Bożej Woli.

Zaprawdę Ci, co i dziś nie uwierzą zobaczywszy i wysłuchawszy Syna Jego, będą skazani na wieczne męki piekielne, albowiem nie będzie już 2000 lat  czasu na nawrócenie i powrót do Boga Jedynego i wiary w Trójcę Świętą.

Dziś jest dziś, wczoraj przeszłością jeno zostało a jutro będzie czasem ostatecznym, Sądu Ostatecznego i powrotu, bądź nie powrotu do Królestwa Bożego.

Miały rację zastępy proroków, iż Mesjasz powróci ponownie na ziemię ze znakiem krzyża i ucieleśnieniem w osobie niosącego Jezusa Chrystusa. Tak się też stało a znak krzyża i znak ryby są jego znakami. Ślad rozpoznawczy jego to czterdzieści i cztery i tyleż też czasu zostało rodzajowi ludzkiemu do dni ostatnich a niewierzącym do nawrócenia przed dniem Sądu Ostatecznego.

I wypełniło się też proroctwo dotyczące miejsca powtórnego przyjścia Mesjasza, którym jest Polska. Błogosławiony Jan Paweł II mówił proroczo o śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki:  "Ażby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie"! I tak stało się wedle jego słów, które były słowami Boga Ojca mego! Cóż bowiem może być dobrem równym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jak nie jego powtórne przyjście na ziemię...

Powiadam Wam! Ma rację ksiądz dr hab. Piotr Natanek walcząc o intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Jego słowa są miłe Bogu Ojcu i są słowami Jego i moimi słowami w Trójcy Świętej jedynej. Matka Jezusa Chrystusa już jest Królową Polski, której święto przypada 3 maja... Więc jej Synowi jako Mesjaszowi należy się nie mniej a nawet więcej, bowiem Jezus Chrystus był i jest Bogiem i człowiekiem zarazem i wypełnia Wolę Ojca Swego, Boga Ojca w Duchu Świętym - Stwórcy Wszechświata Całego.

Amen

((pierwotnie objawione przez Boga Ojca i spisane w dniu w dniu 08.04.2012 oraz zakończone i opublikowane ostatecznie w odniesieniu do: ΙΧΘΥΣ oraz dni 17-19.03. 2012 roku, dnia 03 maja Roku Pańskiego 2012 (Pierwszego Roku Nowego Ładu Bożego) o godz.: 13.15))

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.