niedziela, 27 maja 2012

Χριστοςφερω 7. Żywa Wiara i Pierwsze Boże Przykazanie

Jakie to szczęście być wolnym od wszystkiego co ziemskie tak, aby nic nie stawało się ubezwłasnowolnieniem woli, ciała i umysłu, uczuć, życia. To uwalnia od pychy, lęku i strachu. Boża radość wnętrza i Boży spokój ducha jako efekt zawierzenia w Miłosierdzie Boże... daje to szczęście bycia wolnym od wszystkiego, co ziemskie, daje uwolnienie od wpływu złego ducha...

Takie szczęście jest właśnie codziennym odczuwaniem własnego istnienia, czyli własnej wolności od wszystkiego... Wtedy łatwo zostawiać za sobą dobra, miłości i mądrości ślady...

Powiadam Wam!

Przestrzeganie Pierwszego Bożego Przykazania jest podwaliną wiary!. "Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną" wyznacza dla Was drogowskaz postępowania. Żaden inny bożek, żaden człowiek czy przedmiot, żadne talizmany czy amulety, żadne zabobony i wierzenia w los... nie mogą być ponad wiarę w Boga Ojca i również wiarę we współistotność Jego z własnym Synem Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. A jeżeli nie mogą być ponad tą wiarę, to przykazanie... to czczenie ich i wiara w nie jest jednym z najcięższych grzechów wobec Boga Ojca i Syna Jego i Ducha Świętego.

Zaprawdę powiadam Wam!

Apostołowie zostawili wszystko dla Jezusa Chrystusa, nic nie było przed nim ważne. Jest tak, że wszystko to, co staje się dla Was nadrzędne wobec Boga Ojca, przez co można Was zniewolić i ubezwłasnowolnić... jest tym, co powoduje łamanie przez Was Pierwszego Przykazania. Siła przedmiotów a zwłaszcza złotego cielca (pieniądza), które wywołuje w Was pożądanie silniejsze niż do Boga Ojca jest Waszą zgubą! Pieniądz, moda, kariera, dobra doczesne stały się dla Was bożkami, które zastąpiwszy prawdziwą wiarę w Stwórcę Jedynego, prowadzą Was ku wiecznemu potępieniu! Korzystajcie z tych rzeczy tak, aby nie przesłaniały Wam waszej wolności, szczęścia i jedności z Bogiem w Trójcy Jedynym!

Pamiętajcie zawsze: nic nie musicie, ale możecie!  Możecie w każdej chwili swojego życia powrócić do Boga Ojca a on z Bożym Miłosierdziem Was przyjmie, bo zawsze Was kochał, kocha i będzie kochał do czasów ostatnich i ostatecznych! A zważcie, że czasy Sądu Ostatecznego są bardzo bliskie, liczone tylko na lat 44...

Pamiętajcie!

Współistotność  Syna Jezusa Chrystusa z Bogiem Ojcem Wszechmogącym i Duchem Świętym to tajemnica, której przyjęcie gwarantuje Wam trafny wybór drogi do Królestwa Bożego. Duch Święty jest we wszystkich Was, którzy wierzą. Jest też zrealizowaną już zapowiedzią powtórnego zesłania, powtórnego przyjścia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Uwierzcie a będziecie cieszyć się Królestwem Bożym!

((pierwotnie objawione przez Boga Ojca i spisane w dniu w dniu 10-11.04.2012 oraz zakończone i opublikowane ostatecznie w odniesieniu do: ΙΧΘΥΣ oraz dni 17-19.03. 2012 roku, dnia 27 maja Roku Pańskiego 2012 (Pierwszego Roku Nowego Ładu Bożego) o godz.: 12.09))

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.