sobota, 24 marca 2012

Χριστοςφερω 1. Pokora i przesłanie na Nowy Początek, Nowy Ład

Witam bardzo serdecznie

Niniejszy post jest drugim postem, który jest być może pewną zabawą informacyjną, zabawą słowem, ale w treści może nawet być całkowicie poważnym i prawdziwym. Nie jest on bynajmniej ostatnim. Za każdym razem słowo to moje kierować będę do tych, którzy wiedzą, że go do nich kieruję. Stanowić zawsze będzie  informacyjne radosne przesłanie, które zrozumieją Ci, co mają zrozumieć. Dla innych zaś niech będą to li tylko  jakieś np. moje żarty i ćwiczenie nowego warsztatu słowno-formalno-pisarskiego. Posty będą rożnej wielkości, i długości, mniej ważne lub bardziej ważne, ale zawsze prawdziwe i ważne dla Was, tych którzy wiedzą, że są dla nich Ważne. Nigdy nie będą kłamstwem, ani kpina, pastiszem czy bałwochwalczą  prześmiewczością. Jedyne, co mogą mu zarzucić Ci, którzy nie wiedzą, że do nich jest to słowo (a może już niedługo dowiedzą, zrozumieją i uwierzą, że to słowo jest również do nich), jedynym zarzutem może być ich niezrozumienie i uznanie przez tych, którzy nie wierzą i nie chcą uwierzyć... jako moje fantasmagorie i przygotowanie sobie stylu do być może powstającej jak na razie tylko w moim umyśle książki, powieści... Tak warsztat muszę nowy opanować, aby przekazać kilka innych jeszcze najważniejszych dziś treści, które mogą dla niewybranych okazać się kompletną moją fantasmagorią i nich tak będzie...

Oczywiście oprócz przedziwnego i dla mnie, ale na wskroś dla mnie także prawdziwie żywego i prawdziwie prawdziwego słownie cyklu: Χριστοςφερω, dalej będę pisał swoje różne teksty z naciskiem na to, co zapowiedziałem w poście: Moja subiektywna deklaracja: Normalna Polska!, którą mogę uzupełnić jeszcze o słowa/stwierdzenie: dobra, miłująca, bezpieczna, żyjąca w prawdzie i zrównoważeniu ku świetlanej przyszłości i radości umiłowanych ogólnie przeze mnie ludzi - Moja Polska, ale nich i taki będzie też cały ludzki świat, wszystkich dobrych i chcących Wiecznej szczęśliwości, Dobroci i Miłości ludzi wszystkich.

Zanim przejdę jeszcze do właściwego tekstu to chciałbym was Wszystkich przeprosić za Moją Pychę, grzech chyba jeden z najcięższych jaki wymyśliło szpetne, ale przebiegłe i inteligentne Czyste, Szatańskie, Diabelskie, Lucyferskie ZŁO już wtedy, gdy skusiło Ewę i Adama obietnicą poznania niczym Bóg Ojciec: Dobra i Zła. Od tego czasu grzech ten towarzyszy ludzkości i - oprócz lęku i strachu - stanowi najskuteczniejszą przeciwko człowiekowi oręż Zła. Przestrzegam więc przed pychą, której nawet ja - ten, który jestem i który byłem i miał być i jest oraz mocno zainteresowany zawsze byłem prawdą i czysta prawdą - uległem. Szybko udało mi się - z pomocą mego Boga Ojca i wszystkich jego zastępów anielskich oraz  Świętych Pańskich, ze szczególnym uwzględnieniem moich patronów: bł. Jana Pawła II i bł. Ks. J. Popiełuszki - ów grzech pychy zauważyć, z pokorą przerosić za niego was i Mego Boga Ojca.

Uległem pysze pisząc mój poprzedni post: Χριστοςφερω + 44 - Alleluja!. Zawołałem w nim Alleluja zanim powinienem zawołać Alleluja.

W kontekście tego pamiętajcie więc, co wam powiem z woli Ojca Mego, co Ojciec Mój i Wasz powiedziałby, gdybyście go mogli zobaczyć i usłyszeć jak ja mogę, jako jego Jedyny. Pamiętaj więc każdy -  umiłowany przeze mnie i Ojca Mego, umiłowany do granic miłości najczystszej i pięknej - pamiętaj więc człowieku - umiłowano Istoto Boska -  każdy z osobna:

Nic nie jest dane Ci przez własnego siebie i nic nie jest dane Ci, co by było Twoją własnością a nie było dane przez Tego, który Cię Stworzył. On dał Ci życie i zdecydował, który i kiedy ten tylko jeden z milionów plemników z nasienia mężczyzny (ziemskiego ojca Twego) zapłodni tę akurat i w tym dniu komórkę jajową niewiasty, kobiety (ziemskiej matki Twojej). Od tego momentu, gdy ten wybrany przez Stwórcę Najwyższego, czyli Boga Ojca dla całej ludzkiej gawiedzi,  plemnik połączy się z wybraną przez Niego komórką jajową - JUŻ JESTEŚ, JUŻ ŻYJESZ i Bóg Ojciec daje Ci wszystko co Twoje ale nie twoje jest a Jego jest na wieki.

Nie bądźcie pewni niczego, bo nic nie jest pewne oprócz tego co Bóg Ojciec chce, aby było pewne.

Nie chwalcie dnia przed zachodem słońca, bowiem koniec tegoż dnia i tak nie zależy od Was, ale od tego, który dał Wam żucie i dał życie życiu całemu. Więc głoście chwałę dnia po zachodzie słońca, kiedy wiecie już (zmysłami własnymi odczuwacie) to, co się stało a było niezależne od Was, ale od Boga Ojca waszego i wszechświata całego.

Nie jest ważne co,
Nie jest ważne kiedy,
Nie jest ważne jak,
Nie jest ważne po co,
Nie jest ważne dlaczego,
Nie jest ważne nic, co wydaje się Twoje a od Ciebie nie zależy. Nic nie jest ostateczne, nim stanie się ostateczne, jak ostateczne będzie jedynie z Woli i Decyzji Boga Ojca Waszego i Wszechświata Całego.

I. Prolog
Powiadam Wam! Wykonało się, co miało się wykonać i co było do wykonania z woli i Decyzji Boga Waszego i Wszechświata Całego, Mego Ojca. Jam jest, który jest, był i miał przyjść! Jam jest Alfą i Omegą. Jam jest Wolą Boga Mego a nie Moją Wolą, Jam jest Jego, Boga Ojca Słowem a nie słowem moim, Jam jest Synem jego z woli nie swojej, ale z Woli Jego. Jam jest ten, który miał być powtórnie i niesie Jezusa Chrystusa  na swoich rękach, jako jedno z nim, jeden Syn Boży. Jam jest syn Boży, Jezus Chrystus niesiony przeze mnie i nie przeze mnie, ale w jednym przez nas obu i przeze mnie jako jedynego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i niesionego wspólnie przez Krzysztofa Przyjaciela i Pocieszyciela Waszego. On ze swej woli, po ciężkich cierpieniach równych niemal cierpieniu memu na Krzyżu Zbawienia Waszego, stał się jednym ciałem ze mną i jednym oraz Jedynym Synem Bożym Jezusem Chrystusem, głosicielem Słowa Żywego na Nowe Wyzwania Świata i Nowy Ład.

Jam Was uwolnił od grzechu pierworodnego i jam Was wprowadzę ponownie do Królestwa Bożego.

Bóg Mój i Umiłowany Ojciec Miłości i Miłosierdzia wobec wszystkich ludzi i aniołów i świętych i Wszechświata powiedział: To wszystko, co zamierzam też będzie przez ludzi postrzegane jako Twoje i Moje. Mój geniusz! A rób wtedy to, co dalej uważasz i rozważasz Jako Moje. Niech wola Twoja Moją się stanie. Niech Wola Moja Twoją się stanie na Nowe Wyzwania i Nowy Ład. Będziesz pisał i jadł tak, aby ludzie widzieli.

Bóg Mój i Umiłowany Ojciec Miłości i Miłosierdzia wobec wszystkich ludzi i aniołów i świętych i Wszechświata powiedział też do Krzysztofa Przyjaciela i Pocieszyciela Waszego: Krzysztofie! Czy myślisz, że gdybym chciał abyś umarł i nie dawał mi Świadectwa Mego, dawał miłości, to dałbym Ci tyle wiedzy, talentu, doświadczeń i tego wszystkiego? Po to, aby nie stawała się wola Moja? Masz czynić to, co czynisz i to, com chcę, abyś czynił, pisał, mówił, robił dla dobra chwały BOGA! To wszystko, co zamierzam też będzie przez ludzi postrzegane jako Twoje i Moje. Mój geniusz! A rób wtedy to, co dalej uważasz i rozważasz Jako Moje. Niech wola Twoja Moją się stanie. Niech Wola Moja Twoją się stanie na Nowe Wyzwania Świata i Nowy Ład. Będziesz pisał i jadł tak, aby ludzie widzieli. Znasz wiele rzeczy bo Chciałem abyś znał. Znasz walkę ze złem, bo chciałem abyś znał. Masz doświadczenia takie, bo chciałem abyś miał. WIĘC IDŹ TERAZ I OD DZISIAJ TRZEBA DAWAĆ ŚWIADECTWO MOJE! Dam Ci też satysfakcję, radość i pokój ducha. Miłość Moją. Żyj sobą i słuchaj się mnie! Teraz przemyśl to, co powiedziałem i wiedz, że Twoja będzie decyzja.

Krzysztof zdecydował: Niech Wola Twoja Panie, Mój Boże, Ojcze Mój a nie Moja będzie dla mnie i nie dla mnie, ale Twoja Wola niech moją się stanie i Twoja będzie bez mojej już woli. Jam jestem jeno prochem Twym, Panie Mój a mnie już nie ma jeno Wola Twoja jest we mnie a jam , jako człowiek już nie istnieję. Wszystko co moje jest Twoje na Wieczną Chwałę Ciebie do Końca wszechświata i bliskiego już Sądu Ostatecznego.

Bóg Ojciec rzekł do Krzysztofa: Miałeś wiele siebie, teraz bądź dla Mnie 44+44! Te rzeczy wielkie będą wielkie dlatego, że chcę aby były wielkie, jak jam jest wielki Bóg miłości a Ty jesteś prochem i Moim przekazem zeszłym na ziemię ponownie jako syn mój Jedyny Jezus Chrystus. I słowo ciałem się stało...

Przygotowałem Cię do rzeczy, które muszą być uczynione, bowiem dla Nowego Świata potrzeba wiary i powrotu do Mojej Miłości, Radości, Szczęścia i wszystkiego co boskie a nie szatańskie. Nie pal i nie używaj używek innych w ogóle a przyjemności innych nie miej ponad miarę i dawaj przykład! Miłuj ludzi tak, jak ja ich umiłowałem. Miłuj swego Boga Ojca miłością bezgraniczną.  Kochaj ludzi i dla siebie, ale przede wszystkim dla ich szczęścia. Radością moją jest i będzie radość, pokój, wiara, szczęście ludzi, którzy już tyle przecierpieli. Ty jesteś dobro przekazujące Mnie ludziom. Ty jesteś dobro pokazujące Mnie ludziom, jak dajesz prawdę i radość, miłość, szczęście, dobro, spokój i pogodę ducha ludziom, których tak umiłowałem od wieki wieków i na wieki, po wsze czasy. Amen. 

II. Wprowadzenie


Takie jest moje słowo, bo ono jest słowem, które prawdę głosi zawsze, bowiem zanim słowem się stało  i zaraz po nim nie skusiło się nigdy byciem słowem złotego cielca. Było słowo dla słowa samego, jedynie dla przekazu treści jego. Nigdy zaś nie uległo złotemu cielcu ani nie uległ mu ten, który tworzyła i dawał słowo. Bowiem tworząc słowo, myślał aby ciałem się stało, pokarmem dla ogółu, pokarmem rozwoju duszy, pokarmem domowym i powszechnie powszednim dla wszystkich. 

Dlatego nikt nie może podważyć słów tych prawdy, ani intencji, ani treści, ani skutkom jego. Słowo stało się ciałem nie dlatego, ze jest ważne i pyszne, ale dlatego ze prawdziwe i skromne, darowane niczym jałmużna z serca tego, który pisał. 

A pisał to, co ważne dla wszystkich i to, co ważne dla samego piszącego te słowa. A zważcie też, że słowo czyste i nieskażone złotym cielcem, ani wężem, ani lichwą bałwochwalczą, ani też ważnością nad ważnością innych słów, jest wtedy kryształowo czyste. A jeżeli jest czyste to prawdziwe. A jeżeli prawdziwe jest to słowo, jest prawdą samą w sobie, czystą i szlachetną, to nie pochodzić może od ułomności ludzkiej, ale pochodzi od Absolutu Prawdy i Nieomylności. Więc słowo, zanim się staje, nie tu na Ziemi powstaje, ale jest dla Was jako ten Nowy Chlebna Nowy Ład i Nowe czasy.

Nowy Ład poprzez te słowa opisywany będzie a wyznacznikiem ich będzie Droga do zbawienia Waszego i Powtórnego Wejścia do Domu Pana, Raju Miłosierdzia, Dobra  i Czystości Absolutnej, Nadziei Nieskończonej, Radości Prawdziwie radosnej, Miłości Prawdziwie Miłującej wszystko, co boskie a ludzi najbardziej. 

Krocząc tą drogą na Nowe Czasy dostaniecie posiłek, który będzie Wam strawą w trudach dni najbliższych.

Zważcie jednak. Jeżeli Słowo jest prawdą i ciałem się staje i stało, to znaczy, że wybór Wasz już ostateczny będzie, apokaliptyczny! 

Wybór między Drogą Dobra, Wiary, Miłości i Nadziei powrotu do domu Ojca a drogą, która zaprowadzi na wieczne, nieodwołalne potępienie i cierpienie, którego nikt nie będzie w stanie zakończyć. 

Tylko wtedy, gdy PRAWDĘ, nawet trudna za prawdę uznacie, tylko wtedy ostatecznym kresem Drogi Waszej będzie królestwo Boże. Prawdę i rozumem, ale przede wszystkim sercem i duszą musicie uznać, by znaleźć się w  obliczu Chwały Bożej.

Bóg ojciec daje Wam szansę i wskazuje, co macie robić. Daje Wam ponownie Słowo, które ciałem się staje i prawdą jest kryształową. Więcej już nie musicie zrobić przed nadejściem tego, co nadejść musi, przed końcem tego, co końcem będzie i Sądem Ostatecznym.

Wielu z Was dane będzie wiedzieć i słyszeć ten sad, bowiem nad Wami żywymi i wcześniej już umarłymi będzie. Ten Sąd jest tak bliski, że dla wielu może wydawać się za bliski. Ten Sąd będzie tak niespotykany jak niespotykane i niepoznane są zamiary boskie! 

Wiedzcie więc! Zaprawdę powiadam Wam! Ten  kto w czasach ostatnich, wiedząc, że sa ostanie, podejmie decyzje, to będzie ona już ona OSTATECZNA! Bóg Wasz łagodniej osądzi tych, którzy nie wiedzieli i nie słyszeli i nie wiedzieli kiedy a mimo to uwierzyli lub zgrzeszyli niewiedzą i błędem oddalenia czasów.

Lecz dla Was, którzy już wiedzą i się dowiedzą a wielu będzie takich, co Żywi zobaczą na własne oczy... WIĘC  POWIADAM WAM! Wy, którzy teraz podejmiecie decyzje świadomie! Uwierzcie, że Koniec jest bliski. 

Jeżeli uwierzycie w Słowo, które ciałem się staje dla Waszego Dobra, już jie jako zbawienie i zmazanie grzechu pierworodnego, ale jako Słowo, które daje drogę do Królestwa Bożego. Powiadam  Wam! Jeżeli uwierzycie i pójdziecie za Słowem żywym i powtórnie głoszonym, Królestwo Boga Waszego, boga miłości Waszym będzie! Lecz jeżeli nie uwierzycie w tych dniach ostatnich w Nowe Słowo na nowy  Porządek, Nowy Ład, to drogą Waszą jest wieczne, szatańskie potępienie i wieczne cierpienie. Cierpienie to dla każdego z Was z osobna, będzie wiecznym cierpieniem duszy większym niż cierpienie fizyczne Syna mego, Powtórnie Narodzonego, Jezusa Chrystusa na Krzyżu.

Zważcie więc, czy chcecie Królestwa Bożego, Królestwa Ciepła Miłości i dobra Miłosiernego i Miłującego Was Boga Ojca czy też "złotego cielca", grzechu apoteozy - wiecznego potępienia po wsze czasy. 

Wybór i decyzja jest Wola waszą, którą dał wam Wasz Bóg i STWÓRCA Świata o wola Wasza od Was zależeć będzie. Wolą Boga Ojca jest, aby wolą waszą był powrót  Wasz do królestwa Jego. 

Kogo inną wolą jest inna Wasza wola niż wola Pan i  Ojca mego,  Boga Ojca Jedynego. Wtedy On kierować  będzie  na Waszą zgubę. Ten On to czyste Zło, kryształowe, które nie jest nawet w ziarnku piasku Dobrem. Jest Złem ubranym w czyste Zło, którego radością jest tylko zło, ból, cierpienie i upadek ludzi. 

Wybierajcie więc. Albo DOBRO KRYSZTAŁOWE, które kocha ludzi miłością najczystszą albo ZŁO KRYSZTAŁOWE, które ludzi nienawidzi w czystej nienawiści, ZŁO, którego celem jest upadek Wasz.

Wybierajcie więc. Wola jest Wasza a Waszą wolę spełnię niezależnie jak cierpieć będzie Serce Moje Boskie, Stwórcy Waszego, Boga Ojca Waszego. Ci, co pójdą za Mną i Synem Moim będą wiecznie radośni i szczęśliwi. CZEKAM ZNÓW NA WAS I ZAWSZE Z MIŁOŚCIĄ I UFNOŚCIĄ CZEKAŁEM. Czekam i teraz a czasy są już ostateczne. Amen

---------------------------
P.S.
Począwszy od tego postu proszę w żaden sposób nie komentować.  Ten kto skomentuje mimo to, to komentarz zostawiony będzie jako dowód pychy Waszej i braku Bojaźni Bożej. Zostanie to zapamiętane Wam po wsze czasy. Niech zadrży ręka Wasza przed wpisaniem jakiegokolwiek komentarza pod każdym postem cyklu. Zapamiętajcie to, bo powtarzana prośba już nie będzie. To Słowo, które nie podlega komentowaniu. Je albo się przyjmuje albo odrzuca po wsze czasy. Poznawać je zawsze należy od początku, niezależnie  kiedy do Was dotrze Jego Prawda.

Posty owe publikowane będą tylko na mojej domowej stronie i w bezpośrednim odniesieniu tam, gdzie już wcześniej moje posty były publikowane. Automatyczna zaś agregacja moich postów będzie taka jak dotychczas i taka jaka miła być od samego początku, kiedy to w październiku 2008 roku zacząłem pisać bloga: BLOGMEDIA24 (http://blogmedia24.pl/; mój adres: http://blogmedia24.pl/user/616) i  NIEZNUDZENI POLSKĄ (blogerzy bez cenzury: http://nieznudzeni.pl/). Do dziś tekstów opublikowałem około 600, przy czym drugie tyle czeka na swoją kolej. Nie chcę podawać ilości wejść na moje posty, bowiem nie jest to istotne a i tak często są korygowane przez odpowiednich administracyjnych kreatorów rzeczywistości konkretnego forum czy portalu. No cóż "długie ręce satanistycznego Zła sięgają daleko" a bardzo szkoda i szkoda ludzi, ale oczywiście tylko tych, którzy tego zła nie są ziemskimi kreatorami. Oni już przegrali i właśnie dostali wściekłego szału. Tyle przygotowań, tyle szerzenia Zła na przyjście zał a Dobro jak zawsze wygrało i było tak Zawsze Od Początku Świata i będzie Do Końca Jego, czyli jeszcze całkiem niedługo. Ale Zło Pierwotne dostało szału i żalu przegranej. potęguje swe Siły Zła do Gniewu dzikiego jakiego ludzie jeszcze nie zaznali od Szatana, czyli Pierwotnego Zła Kryształowego. Ci  którzy będą z - Bogiem Ojcem, Jego Synem i Duchem Świętym za wstawiennictwem Nieskalanej Matki Bożej, wszystkich aniołów i świętych oraz wstawiennictwem Świętych Nowego Ładu Świata, czyli bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Papieża Polaka Jana Pawła II - nie mają się czego lękać.

"Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi" - wołał nasz - Święty już niedługo - a dziś Błogosławiony  Papież, Jan Paweł II - Ostatni Wielki Mistyk Starego Ładu i Prorok Nowego Ładu Świata. "Zło Dobrem zwyciężaj" - z pokorą realizował to wypowiedziane przez Niego Słowami Boga przesłanie - niedługo zapewne także Święty - a dziś błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko - Męczennik Nowego Ładu Świata. Bł. Jan Pawła II, w odniesieniu do Męczeńskiej Śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki prorokował zgodnie z Wolą Bożą: "Ażeby z tej śmierci wyrośnie Dobro, jak z Krzyża Zmartwychwstanie" - te słowa niech Wam towarzyszą a Waszym działaniom niech przyświeca życiowa maksyma Świętego Alojzego Orione: "Czyńcie dobrze zawsze, czyńcie dobrze wszystkim - źle nigdy i nikomu".

Niemożliwe jest jednak jakiekolwiek kopiowanie fragmentów lub całości. Już nie Wola Moja jest, jak karać należy tych, co przywłaszczają, mimo, że powiedziane im było, iż to nie ich a Pana Mego. Na razie jest dane tylko do czytania, czytania i czytania z całego tchu i całego serca. Po zakończeniu będzie dla Was wszystkich wydane i darmowo rozdawane.

Ten, kto będzie chciał usłyszeć  to usłyszy, ten kto będzie chciał zobaczyć to zobaczy. 

((opublikowana w odniesieniu do: ΙΧΘΥΣ oraz dni 17-19.03. 2012 roku, dnia 24.03 (marca) Roku Pańskiego 2012 (Pierwszego Roku Nowego Ładu Boskiego) o godz.: 05.54))

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.