wtorek, 27 października 2015

Ważna informacja - Prezydent A. Duda wetuje m.in. ustawę o prywatyzacji lasów.

Przegniły rząd PO-PSL wielokrotnie próbował dokonać zmian zapisu w polskim prawie, na mocy którego sprzedaż lasów (czyli ich prywatyzacja) byłaby zabroniona, ale...  mogą być sprzedane „w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego”. O wprowadzenie tego ostatniego zdania tak naprawdę walczyła PO, bowiem de facto pozwalała ona jednak na sprzedaż i prywatyzację lasów.

Próbowali w ten sposób zmienić Konstytucję RP. Ta sławetna nocna próba nie udała się dzięki przeciwnym głosom PiS (zabrakło Platformersom 5 głosów).

Po tym nieudanym konstytucyjnym ataku na polskie lasy rząd PO nie zaprzestał swoich niecnych działań. Do ostatniej chwili "walczył" aż udało mu się uchwalić ustawę... właśnie z tym furtkowym "wyjątkiem". [więcej na temat walki o polskie lasy, ziemię i zasoby naturalne: 1,2,3]

Na szczęście Prezydent A. Duda - jak podaje Kancelaria Prezydenta - zawetował tą ustawę a będzie nad tym wetem pracował już nowy Parlament. W opinii Prezydenta RP - jak czytamy w komunikacie Kancelarii - "ustawa nie zapewnia wprowadzenia instrumentów zapewniających skuteczną ochronę lasów państwowych w sposób zgodny z deklarowanymi celami. Uchwalona ustawa zawiera rozwiązania wskazujące, iż ustawy zwykłe mogą wprowadzać możliwość zbywania lasów państwowych, co nie gwarantuje pełnej ochrony lasów przed zmianą ich statusu. Ponadto ustawa wprowadza przesłankę wskazującą na możliwość zbywania lasów dla realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, co oznacza wprowadzenie szerokiego katalogu okoliczności umożliwiających dokonywanie zbywania lasów państwowych. Wreszcie uchwalona ustawa przyjmuje niejednoznaczną regulację dotyczącą dostępu do lasów państwowych" [4].

Można tylko odetchnąć... Wreszcie mamy Prezydenta dbającego o polskie interesy! Brawo Prezydencie! Mam też nadzieję, że nowy Parlament zajmie się też obywatelskim projektem dotyczącym obrony lasów, ale też polskiej ziemi, której swobodny zakup od 1 maja 2016 winniśmy obwarować odpowiednimi warunkami!

Poza tym Prezydent A. Duda zawetował jeszcze dwie inne ustawy odchodzącego w niesławie rządu PO-PSL. Pierwsza dotyczy nałożenia na Polskę wiążącego zobowiązania w zakresie emisji gazów cieplarnianych (w tym przede wszystkim CO2) a druga dotyczy ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, w której zawarto przepis, iż jest możliwość używania przed organami powiatu, obok języka urzędowego, jako języka pomocniczego, języka mniejszości [więcej 4 i strona internetowa Kancelarii Prezydenta].

I w przypadku tych ustaw trzeba pogratulować Prezydentowi. Postępuje w interesie Polski, tak jak obiecał!


[1] http://krzysztofjaw.blogspot.com/2014/12/kolejny-strach-wadzy-nocne-gosowania.html
[2] http://krzysztofjaw.blogspot.com/2015/01/ratujmy-polskie-zasoby-naturalne.html
[3] http://krzysztofjaw.blogspot.com/2015/01/wielokierunkowy-atak-na-polskie-lasy-i.html
[4] http://wpolityce.pl/polityka/269814-prezydent-andrzej-duda-zawetowal-3-ustawy-rzadu-po-psl-poszlo-o-lasy-panstwowe-gazy-cieplarniane-i-mniejszosci-narodowe-sprawdz-szczegoly

Pozdrawiam serdecznie... na drodze do odbudowy Polski!

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.