poniedziałek, 16 listopada 2015

Dzień Wolnej Polski - zaprzysiężenie nowego polskiego rządu!

I stało się to w co trudno było uwierzyć, co wielu Polaków uważało za niemożliwe i pozostające jedynie w sferze marzeń o wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce.

W dniu dzisiejszym Prezydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej dr Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia nowego, propolskiego i niepodległościowe rządu. Pani Premier Beata Szydło, wicepremierzy i ministrowie złożyli rotę przysięgi:

"Obejmując urząd Prezes Rady Ministrów (wiceprezesa RM, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji, a dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla mnie najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg".

Prezydent Polski A. Duda po zaprzysiężeniu powiedział:

"To niezwykle ważna chwila, ale przede wszystkim dziękuję i gratuluję. Dziękuję za to, że rząd jest tak szybko, że zaledwie po weekendzie od czasu, gdy wręczyłem nominację pani premier, jest nowy, polski rząd. To niezwykle ważne.

W piątek, gdy mieliśmy uroczystość wręczenia nominacji, nikt się nie spodziewał dramatycznych wydarzeń, które nastąpiły we Francji w piątek wieczorem. To ważne dla państwa polskiego i Europy, by szybko był stabilny, dobrze działający rząd. Dlatego dziękuję, gratuluję objęcia urzędów przez państwa, gratuluję, ale chcę powiedzieć, że to także, a może przede wszystkim nie tylko służba, ale i wielkie zobowiązanie.

Słyszeliśmy, jak składaliście przysięgę. Niech się do tych Waszych słów dołączą moje z 6 sierpnia tego roku, gdy ja składałem moją przysięgę przed Sejmem. Mam pełne poczucie współodpowiedzialności wraz z panią premier i państwem za sprawy Ojczyzny. Wierzę, że tę współodpowiedzialność poniesiemy i wykonamy nasze zobowiązania. One zawierają się w słowach, które były mottem obu kampanii (…). Słowach pana prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, że chcemy, by Polska była państwem silnym, które będzie pomagać słabszym, a silnych nie będzie musiało się bać. Te słowa zawierają wszystko, do czego się zobowiązaliśmy w kampaniach. Że będziemy dbali o rodzinę, że będziemy pamiętali o tych, którym trudno się żyje. (…) O młodych ludziach i ich rodzicach płaczących, że ich dzieci wyjechały za granicę. O wszystkich niesprawiedliwościach, przedsiębiorcach. (…) To wszystko trzeba naprawić i zmienić. Trzeba odbudować potencjał polskiego państwa, wzmocnić polską armię i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Trzeba współdziałać z naszymi sojusznikami w NATO i UE. Trzeba w sposób twardy i dyplomatyczny dbać o własne interesy. Dobrego Rzeczypospolitej i obywateli jest największym nakazem. Wierzę głęboko, że właśnie o tym będziemy pamiętać.

Szanowna Pani Premier i państwo ministrowie, oczekiwania społeczne są ogromne. To ta fala spowodowała zwycięstwo wyborcze - fala wiary, że Polska może być zmieniana na lepsze. Sam ze swojej strony zobowiązując się do współdziałania, wierzę, że to zobowiązanie zrealizujemy. Spokojnie, konsekwentnie - do celu. Do silnej Polski, która będzie miała wzmocnioną niepodległość. (…) Można to zrealizować, może to zrealizować uczciwa władza, która wreszcie doprowadzi do tego, by pieniądze publiczne były wydawane w sposób uczciwy. (…) Jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia pani premier i całemu rządowi".

Premier Polski B. Szydło w tej wzniosłej chwili powiedziała:

"W imieniu polskiego rządu, pań i panów ministrów, chcę podziękować i złożyć zapewnienie, że zrobimy wszystko, a żeby słowa przysięgi, którą wypowiedzieliśmy przed momentem były przez nas dochowane. I by nasi rodacy wiedzieli, że polski rząd będzie pochylał się nad sprawą każdego obywatela i każda sprawa, nawet ta najmniejsza, będzie dla nas równie ważna. 

Rozpoczęliśmy dzień od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą śp. pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak jak prezydent powiedział, słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego były, są i będą myślą przewodnią naszych rządów. Wierzę w to głęboko, że bardzo mądre słowa, które usłyszeliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego w czasie podczas Mszy, że należy widzieć i przejrzeć na oczy, zapadną nam w pamięci. 

Panie prezydencie, szanowni państwo. Stajemy jako jedni z Was. Sprawy Polski i Polaków będą dla nas zawsze najważniejsze".

Nadzieje Polaków na dobrą zmianę są ogromne. Wierzę, że nowy rząd wspólnie z prezydentem nie zawiodą i spełnią swoje obietnice, dokonają odbudowy Polski, zapewnią jej niepodległość i suwerenność. Polski naród na to zasługuje, zasługuje na godne i podmiotowe jego traktowanie, zasługuje w końcu na Wolną Rzeczpospolitą.

Bo tak naprawdę dzisiejszy dzień jest Dniem Wolnej Polski, realnie wolnej od 1939 roku. Cały zaś rok 2015 można ze spokojem nazwać Rokiem Wolności. Rokiem odzyskania przez nasz naród naszej Ojczyzny. Od czasów napaści niemieckiej i sowieckiej, lat zniewolenia komunistycznego i postkomunistyczno-lewacko-unijnej ułudy polskiej państwowości, to od dziś możemy mieć nadzieję, że wreszcie "Polska będzie Polską" - jak śpiewał J. Pietrzak.

Mamy polskiego prezydenta realizującego wreszcie polskie interesy, mamy nowy również propolski rząd, który został stworzony przez praktycznie jedną, patriotyczną opcje polityczną, mamy tak oczekiwaną pronarodową i propolską władzę... bez żadnych antypolskich elementów.

Wierzę, że z dniem dzisiejszym nasza ponad tysiącletnia Ojczyzna, nasz naród, my wszyscy mający w sercu polskość rozpoczynamy kolejny wspaniały okres rozwoju Polski.

Tej - być może ostatniej - szansy na ponowną budowę wolnej, suwerennej i niepodległej Polski nie możemy zmarnować. Nie mogą zmarnować rządzący, ale też my zwykli Polacy. Budujmy Ojczyznę od podstaw poprzez codzienną pracę, naukę, postawę, godność, honor, język, wiarę, miłość, dobro, mądrość, tolerancję, kulturę, historię, Dekalog, tożsamość narodową. Wspierajmy wysiłki naszego narodowego, polskiego rządu, ale też merytorycznie go krytykujmy i wskazujmy na błędy, gdy zajdzie taka potrzeba, gdy władza w swych działaniach być może zacznie rozmijać się z podstawowym celem jej funkcjonowania, czyli dobrem naszego narodu, dobrem Polski.

Polska jest dla wszystkich, którzy czują w duszy polskość i traktują ją z najwyższym szacunkiem, czują się Polakami i przestrzegają naszych praw i zwyczajów. Polacy zawsze ponad wszystko miłowali wolność - nie tylko egoistycznie własną, walczyliśmy i oddawaliśmy życie "za naszą i waszą wolność". Zawsze byliśmy gościnni i tolerancyjni, tak jest również teraz i będzie w przyszłości. Ale tu, na naszej ziemi jest niepodległa Polska i to nasz naród jest jej suwerenem i tym suwerenem pozostanie.

Nie wiem jak historia nazwie ten dzień, nie wiem czy faktycznie będzie on przełomem, choć w to mocno wierzę i mam ku temu solidne podstawy. Jeżeli jednak spełnią się nasze marzenia o wolnej, niepodległej, suwerennej i godnej Ojczyźnie to być może faktycznie zostanie on uznany za Dzień Wolnej Polski!

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.