poniedziałek, 9 listopada 2015

Nowy rząd w Polsce... dajmy im szansę!

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło pełny skład przyszłego rządu Zjednoczonej Prawicy. Dla potomnych poniżej osobowy jego skład:

I wiceprezes RM i minister kultury - Prof. Piotr Gliński
Wiceprezes RM, minister rozwoju - Mateusz Morawiecki
Wiceminister ds. rozwoju, minister członek RM - Jerzy Kwieciński
Wiceprezes RM, minister nauki  i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin
Szef kancelarii Prezesa RM – Beata Kempa
Minister w kancelarii prezesa RM, przewodniczący Komitetu Stałego RM – Henryk Kowalczyk
Minister w kancelarii – szef Gabinetu Politycznego jednocześnie pełniący funkcję rzecznika – Elżbieta Witek
Ministerstwo Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz
Ministerstwo Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Skarbu – Dawid Jackiewicz
Ministerstwo Środowiska – Jan Szyszko
Ministerstwo Energetyki – Krzysztof Tchórzewski
Ministerstwo Edukacji Narodowej – Anna Zalewska
Ministerstwo Sportu i Turystyki – Witold Bańka
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Błaszczak
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju – Krzysztof Jurgiel
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Witold Waszczykowski
Ministerstwo Cyfryzacji – Anna Streżyńska
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictw – Andrzej Adamczyk
Ministerstwo Zdrowia – Konstanty Radziwiłł
Ministerstwo Gospodarki Morskiej – Marek Gróbarczyk
Ministerstwo Finansów – Paweł Szałamacha
Członek RM, koordynator służb specjalnych – Mariusz Kamiński
Minister w kancelarii Prezesa RM ds. europejskich – Konrad Szymański
Minister w kancelarii Prezesa RM ds. kontaktów z parlamentem – Adam Lipiński

Oceniając skład nowego rządu można jasno stwierdzić, że jest to jednak rząd koalicyjny trzech ugrupowań wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy. Partie "Gowinowców" i "Ziobrystów" dostały ogromny kredyt zaufania i mam nadzieję, że go ponownie nie zmarnują. Wierzę, że te osiem lat nauczyło ich pokory i doświadczeń, które wykorzystają w nowym rządzie dla dobra Polski. Czy tak będzie? Zobaczymy...

Ogólnie jednak możemy zauważyć, że ten rząd jest osobowościową mieszanką merytorycznych kompetencji i politycznych oczekiwań Polaków głosujących na PiS.

Obecność A. Macierewicza w MON, Z. Ziobry w MS, M. Błaszczaka w MSWiA czy M.Kamińskiego jako szefa służb jest gwarantem odbudowy prawej i sprawiedliwej Polski. Cieszę się, że J. Kaczyński z B. Szydło nie ugięli się medialnemu jazgotowi antypolskiego lewactwa z szechterową GW na czele. Wiem też, że wszyscy kreatorzy i beneficjenci okrągłostołowej III RP, wszelkiego rodzaju obcy agenci, złodzieje i antynarodowe szuje rozpoczną bezpardonowy atak na tychże ministrów, bowiem naprawdę mają się czego bać i mocno wierzę, że ten strach znajdzie odzwierciedlenie w ich sprawiedliwym osądzeniu.

Resorty gospodarcze obejmują ludzie merytorycznie przygotowani do uzdrowienia polskich finansów i skierowania Polski na drogę szybkiego rozwoju oraz podmiotowego funkcjonowania w ramach UE.

Podobnie jest z dyplomacją, edukacją a przede wszystkim z kulturą, która - mam nadzieję - zostanie nakierowana na polskość i narodową spuściznę Polaków. Skończy się tym samym gloryfikowanie szalonej multi-kulti i beznarodowego lewactwa ze wszystkimi jego wynaturzeniami. I w tym obszarze spodziewam się wściekłego ataku ze strony tych wszystkich, którzy przez lata chcieli z nas zrobić masę zlewicowanych bezmyślnych Europejczyków i wyplenić w Polakach ich historię, kulturę, wiarę, język, tożsamość narodową i poczucie narodowej dumy.

Oczywiście żaden rząd, w tym i nasz, nie jest na dzień dzisiejszy idealny. Można mieć wiele zastrzeżeń do obsady poszczególnych ministerstw, można zastanawiać się dlaczego dobrano człowieka kojarzącego się ze znienawidzonym banksterstwem czy też tych, którzy kiedyś zdradzili lub wydają się za bardzo spolegliwi i "mętni" politycznie.

Uważam jednak, że trzeba dać szansę wszystkim i nawet tym, którzy wydają się dzisiaj kontrowersyjni. Może wszakże okazać się, że staną się wzorcowymi ministrami, których kompetencje i patriotyzm pozwolą na odbudowę naszej Ojczyzny.

Trzeba mieć nadzieję, że cały rząd i wszyscy ministrowie będą mieli jeden cel: budowę silnej i zasobnej Polski oraz wyprowadzą Polskę m.in. z lennej wobec zniemczonej UE pozycji a także sprawią, że Polska wkroczy jednak na ścieżkę szybkiego wzrostu i rozwoju gospodarczego a narodowy i patriotyczny duch tkwiący w Polakach zostanie wykorzystany dla wzrostu globalnego znaczenia Rzeczpospolitej.

Polska ma wreszcie godnego, reprezentującego polskie a nie obce interesy prezydenta a już niedługo wreszcie - mam nadzieję - polski rząd dobrej zmiany. Cieszmy się i dajmy im szansę... a w przyszłości nawet merytorycznie krytykujmy, gdy będą ku temu powody.

Z nadzieją,
Pozdrawiam


Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.